Etäkahvila arvioinnista 4.2. / Distanscafé om utvärdering 4.2.

Helmikuun etäkahvila: Arvioinnin konkreettiset työkalut jakoon

Etäcafetilaisuudessa kokoonnutaan aineryhmittäin vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia arvioinnin konkreettisista työkaluista. Kokeiluiden jakaminen ja ideointikeskustelu kollegoiden kanssa auttaa jokaisen työtä. Tervetuloa!

Aika: torstai 4.2.  klo 15.30-16.30

Paikka:  Teams.

Ilmoittaudu mielellään viimeistään ma 1.2

 

Distanscafé i februari: Dela med dig av konkreta verktyg för utvärdering

Under distanscafét samlas vi i ämnesgrupper för att utbyta tankar och erfarenheter om konkreta verktyg för utvärdering. Att dela med sig av sådant man provat på eller tillsammans med kollegor fundera på idéer och lösningar kan vara till stor hjälp i arbetet. Välkommen!

Tidpunkt: torsdag 4.2.  kl. 15.30-16.30

Plats: Teams.

Anmäl dig gärna senast må 1.2.