Kevään 2021 ohjelma / Program våren 2021

Kevään etäkahvilat

Etäkahvila-keskustelusarja LOPSin tueksi jatkuu neljällä tapaamisella keväällä 2021.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!

Alustavat päivämäärät ja aiheet:

torstai 4.2.  klo 15.30-16.30 Arvioinnin konkreettiset työkalut jakoon

torstai 11.3. klo 15.30-16.30 Korkeakouluyhteistyö

torstai 15.4. klo 15.30-16.30 Ryhmänohjaus tuleville ykkösille; uusi lops 

torstai 6.5. klo 15.30-16.30 Työelämäyhteistyö

Paikka: Google Meet tai Teams. 

Ilmoittaudu viimeistään edeltävänä maanantaina. 

Linkit ilmoittautumisiin täältä viimeistään pari viikkoa ennen tapahtumaa. Linkki tapahtumaan on sivustolla ennen tilaisuuden alkamista. 

Keskustelun käytännöt: Keskustele, kuuntele, kunnioita. Tavoite on jakaa ja jalostaa ajatuksia. 

Vårens distanscaféer

Diskussionscaféerna med läroplansteman fortsätter med fyra träffar våren 2021.

Välkommen med att diskutera om aktuella teman!

Preliminära datum och teman:

torsdag 4.2.  kl. 15.30-16.30 Dela med dig av konkreta verktyg för utvärdering

torsdag 11.3. kl. 15.30-16.30 Högskolesamarbete

torsdag 15.4. kl. 15.30-16.30 Grupphandledning för blivande ettor; nya lp

torsdag 6.5. kl. 15.30-16.30 Samarbete med arbetslivet

Plats: Google Meet eller Teams. 

Anmäl dig senast måndag samma vecka. 

Länkar till anmälningarna hittar du här senast ett par veckor på förhand och länkarna till caféerna innan tillställningarna börjar.

Praxis för diskussionerna: Diskutera, lyssna, respektera. Målet är att dela och utveckla tankar.