Matematiikka

Kartat ja matematiikka liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Jotta todellisen maailman kohteet voitaisiin esittää pienennetyssä muodossa tietyssä mittakaavassa tarvitaan avuksi matematiikkaa. Valmiilla kartalla voidaan myös paljon hyödyntää erilaisia laskutoimituksia, kuten etäisyyksien mittaamista kohteiden välillä tai pinta-alalaskuja. Laskutoimitusten harjoitteluun sopivat internetin karttapalveluista esim. PaikkaOppi, jossa voidaan yksinkertaisilla työkaluilla mitata esim. etäisyyksiä ja pinta-aloja. Myös kaikille avoin Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-karttapalvelu sisältää erilaisia mittaustyökaluja.

Katso myös nämä palvelut:

Suomigrammi – maastotietojen tilastotyökalu. Suomigrammilla saa visualisointeja karttamuodossa erilaisista tilastopohjaisista maastotiedoista. Katso esimerkiksi diagrammi ja kartta Suomen järvisimmät kunnat tai tarkasta missä maakunnassa on eniten tuulivoimaloita.

Työkalu soveltuu esimerkiksi monialaisiin opintokokonaisuuksiin, vaikkapa matematiikan tilastoasiaa ja maantiedettä yhdistämään.