Tietoa rajapinnoista

Eri tyyppisiä rajapintoja

Rajapintoja on eri tyyppisiä. Paikkatietoaineiston tuottajan verkkosivuilta löytyy luettelo siitä mitä paikkatietoaineistoja on saatavilla rajapintayhteydellä ja näiden rajapintojen URL-osoitteet sekä minkä tyyppinen rajapinta on.

Yleisimmin käytetyt rajapintatyypit:

  • WMS = Web Map Service. Tätä rajapintatyyppiä käytetään rasteriaineistoille.
  • WFS = Web Feature Service. Käytetään vektoriaineistoille.
  • WMTS = Web Map Tiled Service. Käytetään rasteriaineistoille.

Harvinaisempi rajapintatyyppi:

  • WCS = Web Coverage Service

Rajapinnan tyyppi kertoo sen mitä rajapintaan kytkeytymistoimintoa pitää käyttää omassa paikkatieto-ohjelmassa (esim. ”Add WMS server connection”, ”Add WFS server connection”, ”Add WMTS server connection”).

Edellytykset rajapintapalveluiden käyttöön

Paikkatietoaineistojen käyttö karttapalvelun rajapintayhteydellä edellyttää että käyttäjällä on käytössään jokin paikkatieto-ohjelma (GIS-ohjelma). ArcGis Online ja käyttäjän paikkatieto-ohjelma sisältää toiminnon jolla rajapintaan voi kytkeytyä. Paikkatieto-ohjelmissa tällainen rajapintaan kytkeytymistoiminto on yleensä nimeltään esimerkiksi ”Add WMS Server Connection” tai ”Add WFS Server Connection” tai ”Add WMTS Server Connection” tai kuten alla olevien kuvien esimerkeissä.

Karttapalvelun rajapintaan kytkeytymiseen käyttäjä tarvitsee rajapinnan URL-osoitteen, joka on tyyppiä: http://xxxxx.

Käytännössä kytkeytyminen karttapalvelun rajapintaan tapahtuu niin että käyttäjä kirjoittaa/kopioi rajapinnan URL-osoitteen käyttäjän paikkatieto-ohjelman rajapintakytkeytymistoiminnossa esim. ”Add WMS Server Connection” toiminnossa.

Yleensä riittää pelkkä karttapalvelun rajapinnan URL-osoitteen kirjoittaminen/kopioiminen ja paikkatieto-ohjelma osaa tehdä kytkennän karttapalvelun rajapintaan ja osaa tunnistaa karttapalvelun rajapinnan kautta tarjolla olevat paikkatietoaineistot.

Käyttäjä näkee omassa paikkatieto-ohjelmassaan karttapalvelun rajapintaan kytkeytymisen jälkeen mitä paikkatietoaineistoja karttapalvelun rajapinnan kautta on saatavilla. Saatavilla olevista aineistoista käyttäjä valitsee mitä näistä karttapalvelun paikkatietoaineistoista haluaa lisätä paikkatieto-ohjelman karttanäkymään.

Kuvan esimerkissä kytkeydytään SYKEn verkkosivulta https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat löytyvästä rajapintaluettelosta rajapintaan jonka URL-osoite on http://paikkatieto.ymparisto.fi/ArcGIS/services/INSPIRE/SYKE_SuojellutAlueet/MapServer/WMSServer

Paikkatieto-ohjelman ”Add WMS Server Connection” toiminnon lomakkeelle on kopioitu rajapinnan URL-osoite. Normaalisti riittää että lisää URL-osoitteen ja klikkaa ok. WMS tyypin rajapintoja on eri versiota (1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0) mutta normaalisti riittää että lomakkeella version kohdalla on Default.

 

Ok-klikkauksen jälkeen käyttäjän paikkatieto-ohjelma kytkeytyy tuohon rajapintaan ja tunnistaa rajapintayhteyden kautta tarjolla olevat paikkatietoaineistot jotka näkyvät luettelona käyttäjän paikkatieto-ohjelmassa alla olevan kuvan mukaisesti. Nyt käyttäjä voi lisätä näitä rajapintayhteyden kautta saatavia paikkatietoaineistoja oman paikkatieto-ohjelman karttanäyttöön.

Eri paikkatietoaineistojen tuottajilla on vaihtelevaa käytäntöä rajapintojen käyttöehdoissa. Joihinkin rajapintoihin kytkeytymiseen riittää pelkkä rajapinnan URL-osoite. Joidenkin rajapintojen käyttö voi edellyttää että käyttäjä tekee sopimuksen rajapinnan tarjoajan kanssa.

Rajapinnan käyttösopimus voi olla ilmainen tai maksullinen mutta käyttösopimuksellinen rajapinta edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa jolla käyttäjä voi kytkeytyä rajapintaan ja käyttäjätunnuksen ja salasanan saa kun tekee sopimuksen rajapinnan tarjoajan kanssa. Tässä tapauksessa käyttäjätunnus ja salasana annetaan esim. ”Add WMS Server Connection” lomakkeella.

Rajapintojen kautta saatavien paikkatietoaineistojen käyttöön liittyvät ehdot on luettavissa rajapintojen tarjoajien verkkosivuilla.