Svampguiden+

Över 200 arter beskrivna och illustrerade med över 1100 bilder. I anslutning till varje artbeskrivning finns bilder samt länkar till förväxlingssvampar, så att du enkelt kan se vilka svampar som är snarlika. Smarta funktioner så som filtrering på olika attribut och den klassiska svampnyckeln för att hjälpa till med artbestämning.

Operativsystem: iOS 11.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 12+ år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/se/app/svampguiden/id963573312?mt=8

Nyttodjur

Appen visar 15 grupper av nyttodjur med information och flera bilder för varje grupp. Med appen kan du öka dina kunskaper om nyttodjur som lever i odlingslanskapet. Nyttodjur ger dig dessutom råd om vad du kan göra för att skapa gynnsamma miljöer för dessa arter.

Operativsystem: iOS 6.1+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/se/app/nyttodjur/id642215776

Fjärilar

Lär dig mer om fjärilar i odlingslandskapet med appen Fjärilar. Appen beskriver 17 fjärilar. Bilder hjälper dig att känna igen de olika fjärilarna. Du får också tips om vad du kan göra för att skapa gynnsamma förhållanden för fjärilarna på dina marker.

Operativsystem: iOS 6.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 4+ år
Pris: Gratis
Länk: https://apps.apple.com/se/app/fj%C3%A4rilar/id886605915

PlantSnap Plant Identification

Identifiera omedelbart växter av alla slag: blommor, träd, succulenter, svamp, kaktus och mer! PlantSnap är den revolutionerande växtidentifieringsappen från Earth.com, som är byggd för att hjälpa dig att identifiera växter på ett ögonblick.

Operativsystem: iOS 10.0+
Språk: Svenska, Finska, Engelska
Rekommenderad ålder: 3+ år
Pris: Gratis
Länk: PlantSnap – identify plants on the App Store (apple.com)

Svampguiden

En svensk svampbok som beskriver 100 av våra bästa matsvampar i text och bild. I anslutning till varje artbeskrivning finns bilder samt länkar till förväxlingssvampar så du enkelt kan se vilka svampar som är snarlika.

Det finns också en enkel svampnyckel som kan guida dig fram till rätt artbestämning.

Operativsystem: iOS 8.0+

Språk: Svenska

Rekommenderad ålder: 4+ år

Pris: 4,49€

Länk: https://itunes.apple.com/app/svampguiden/id377019556?mt=8

MyFlora

Samtliga blommor visas i närbilder och omgivningsbilder samt kort textbeskrivning. Zooma till god upplösning för samtliga blommor.

Alla blommor kan sökas med svenskt eller latinskt namn med avseende på namnets början eller text mitt i ordet. Sökning kan även göras på växtfamilj, färg och blomningsmånad.

Operativsystem: iOS 8.0+
Språk: Svenska, Engelska
Rekommenderad ålder: 6+ år
Pris: 2,29€
Länk: https://itunes.apple.com/se/app/myflora/id375802534

Kvitter! Fågelsång

Fågelsång från Sverige och Västeuropa: Innefattar för närvarande 238 fåglar (fler tillkommer), med upp till 40 sekunders sång för varje fågel, en del med alternativa inspelningar.

En kort beskrivning och användbara tips ges för varje läte samt en bild på varje fågel.

Efter att du lyssnat kan du prova på frågesporten för att testa ditt mine.

Operativsystem: iOS 10.0+

Språk: Svenska, Engelska

Rekommenderad ålder: 6+ år

Pris: 4,49€

Länk: https://itunes.apple.com/se/app/kvitter-f%C3%A5gels%C3%A5ng-fr%C3%A5n-sverige-och-v%C3%A4steuropa/id373561269

 

Viltappen

Viltappen ger dig vägledning i mötet med vilda däggdjur och fåglar. Du får hjälp att förstå hur du ska känna igen respektive art och avtrycken de lämnar efter sig i naturen. Men Viltappen har också information om artens utbredning, föda, fortplantning och relation till människan.

Viltappen innehåller funktioner som visar dig våra vanliga djurs kännetecken, spår och läten.

Operativsystem: iOS 7.0+
Språk: Svenska
Rekommenderad ålder: 12+ år
Pris: Gratis
Länk: https://itunes.apple.com/se/app/viltappen/id491035974

Human Anatomy Atlas 2019

Human Anatomy Atlas erbjuder tusentals modeller för att förstå och kommunicera hur människokroppen ser ut och fungerar – och innehåller definitioner på läroboksnivå. Använd den som en referens, istället för en anatomi-lärobok, eller för att skapa virtuella labupplevelser.

Operativsystem: iOS 11.3
Språk: Engelska
Rekommenderad ålder: 12+ år
Pris: 27,99€
Länk: https://itunes.apple.com/us/app/human-anatomy-atlas-2018/id1117998129/?mt=8