Medielek

I medielek är det fråga om produktion av barnets egen media, om lek med bild och röst. Medielek är mediefostran där barnet skapar egen estetik – sitt sätt att observera omgivningen – och lär sig därmed att förhålla sig kritiskt till den bildvärld som media erbjuder.

Det här är ett intressant material jag hittade på finska, jag har översatt det till svenska och lagt ihop det till en pdf-fil (originalet var några olika sidor på internet). Läs mer: Medielek

Lite mera tips för Google sökningar

I februari delade jag 25 tips kring hur man kan söka effektivare på Google.

Vill du veta mera kommer två tips till:

 1. Söka efter bilder:
 • Öppna Chrome-appen på en mobil eller surfplatta med Android.
 • Öppna images.google.com.
 • Beskriv bilden som du vill hitta.
 • Tryck på Sök .
 • Tryck på bilden som du vill söka med.
 • Tryck länge på bilden.
 • Tryck på Sök på Google efter den här bilden.

2. Sök inklusive andra ord, eller utan:

 • +       Ett av dem
 • –        utan detta
 • ,        både och