Työsalien 360- virtual tour ja oppimisympäristö Gradian Kone- ja tuotantotekniikan alalle.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia:lle on valmistumassa virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija voi perehtyä työsaleissa oleviin koneisiin ja laitteisiin jo ennen niiden varsinaista käyttöä.  KoTu- alalla työsaleja on yhteensä kuusi erilaista, joissa jokaisessa on erilainen konekanta käyttötarkoituksen mukaisesti. Opintojen alkuvaiheessa tai opintojakson vaihtuessa opiskelijan on vaikeaa liikkua yhteensä yli 1600m2 sokkeloisissa tiloissa, sekä ymmärtää jokaisen koneen ja laitteen käyttötarkoitusta. Koronarajoitukset rajoittavat tälläkin hetkellä työsaleissa olevien oppilaiden määrää, joten oppilailla on käytössä vähemmän koneaikaa ja henkilökohtainen perehdyttäminen laitteisiin kädestä pitäen on heikompaa kuin ennen virusta. Etänä tutustumista mahdollistava 360- ympäristö helpottaa opiskelijoiden perehtymistä eri koneisiin, parantaa työturvallisuutta, sekä vähentää konerikkojen mahdollisuutta.

 

ViSu- hankkeen aikana jokainen työtila on 360- kuvattu Insta OneX2 kameralla mahdollisimman reaalisesti. 360- virtual tour:in ja oppimisympäristön julkaisualustaksi valittiin Thinglink. Aluksi harkitsimme alustaksi myös H5P- formaattia sen Moodle verkko-oppimisympäristön yhteensopivuuden vuoksi, sekä WordPress:in web- alustaa. Thinglink:in eduksi nousi se, että sama työtila soveltuu käytettäväksi erityyppisillä VR- laseilla, PC:llä ja jopa mobiililaitteilla. Alusta ei siis ole mitenkään laiteriippuvainen ja ympäristö on täysin avoin kaikille. Käyttäjä voi liikkua ympäristössä esim. oppilaitoksen Oculus Quest II VR-laseilla, tai millä tahansa omalla laiteellaan. Opiskelijoiden ei tarvitse luoda mitään tilejä tai edes käyttää salasanoja käyttäessään työtilaa. Vain oikean web- osoitteen syöttäminen selaimeen riittää. Thinglink:in etuna on myös se, että kuvat ja videot saadaan aukeamaan samaan näkymään, eikä erillisille välilehdille. Tämä helpottaa eritasoisten ICT- valmiuksien omaavien opiskelijoiden työtilan käyttöönottoa ja sen selaamista. Kehittäjän näkökulmasta ainoa heikkous on se, että perinteisiä asiakirjoja ei ainakaan meidän lisenssillä  saa pyöritettyä samalla lailla, vaan ne on linkitettävä ulkoisesti, koska alusta hyväksyy vain kuvia ja videoita.

 

Työtilojen sisäänkäynneissä on aina nimetty kyseinen tila ja toisesta symbolista pääsee katsomaan työsalin pohjapiirrosta. Tämä helpottaa liikkumista useiden satojen neliöiden sokkeloisissa työsaleissa. Tiloihin on myös tehty painikkeita, joista pääsee eksyessään palaamaan lähtöpisteeseen. Erilaisille koneille on tehty info- näppäin, jota painamalla saa lisätietoa laitteen käyttötarkoituksesta ja toiminnasta. Alustassa on myös lukija toiminto, jota näppäilemällä voi kuunnella infon tekstin, jos se tuntuu helpommalta.

 

Koneista on tehty opetusvideoita, jotka alkavat pienellä teoriaosuudella ja still- kuvilla, jonka jälkeen alkaa varsinainen käytön opastuksen video. Tämä on todettu hyväksi pedagogiseksi malliksi, koska näin videosta saa enemmän irti, kun ymmärtää paremmin miksi ja mitä käyttäjä siinä tekee. Tämä lisää myös työturvallisuutta, ettei opiskelijalle jää käsitystä, että hän voi ottaa itsekseen uuden koneen käyttöön lyhyen videon perusteella. Jokainen laite tarvitsee vielä kuitenkin oman konekohtaisen perehdytyksensä, mutta tämä nopeutuu huomattavasti jos laite on jo osittain tuttu käyttäjälle. Edistyneempiä käyttäjiä varten on koneille linkitetty myös käyttöohjekirjoja sitä mukaan kun saamme niitä sähköiseen muotoon. Myös joitakin hankeen ulkopuolisia aiheeseen ja koneeseen liittyviä videoita on linkitetty katseluikkunaan. Työtilan seuraava kehitysvaihe on lisätä siihen tehtäviä. Nämä kuitenkin linkitetään Moodle:en ylläpidon ja automaattisen tarkistuksen vuoksi.

 

Lisätietoja kirjoittajalta:

Vesa Veckman

Gradia Jyväskylä
Teknologia ja teollisuus