VR-lasit, visualisointi, visuaalisuuden kehittäminen, kokemukset, käyttöönotto

VR-lasit kotona ja koko ryhmän opiskelussa
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI:n Logistiikka- ja maarakennusosastolla on käytössä VR-lasit kytkettyinä Tenstar simulaattoriin, jossa työkoneina toimivat tela-alustainen kaivinkone, puskutraktori, dumpperi, kurottaja ja trukki. Syksyllä 2021 aloittaneet opiskelijat aloittivat kolme vuotta kestävän maarakennuskoneiden kuljettajana toimimisen -tutkinnonosan suorittamisen perehtymällä VR-lasien avulla tela-alustaisen kaivinkoneen kuljettamiseen sekä ilman laseja tapahtuvaan pyöräkuormaajan kuljettamiseen. Kaivinkoneen käytössä on mahdollista tehdä simulaatiot ilman VR-laseja; opiskelijat pääsääntöisesti valitsivat harjoittelun VR-lasien avulla. ”Koe ryhmästä” yksikään ei todennut pahoinvointia lasien käytöstä ja opiskelijat kiittelivät mm. oppimisympäristöjen todellisuuden tuntua. Osastolla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta toteuttaa ammattiaineiden opiskelua VR-lasien kanssa kotona. Ideaalinen tilanne on koko ryhmän samanaikaiseen simulaatio-opetukseen käyttämällä VR-laseja isojen näyttöjen sijaan, jolloin kustannukset rajoittuvat tietokoneeseen, ohjaimiin ja VR-laseihin.

 

Harjoituksen visualisointi
Harjoitusten visuaalinen ilme VR-lasien kanssa on hyvin todellinen ja tuo harjoitteluun kaivatun syvyysominaisuuden mukaan. Harjoitustyöt ovat vaihtelevia ja antavat VR-maailmassa hyvät mahdollisuudet harjoitella työntekoa ilman väreihin perustuvaa syvyysvaikutelmaa, jota ei oikeastikaan ole työmaalla.

Visuaalisuuden kehittäminen
Tulevaisuudessa piirretyn taustan tilalle saataneen valokuviin perustuva yleisilme (vrt Google maps satelliittikuva ja street view). Lisäksi 3D-ohjauksen sisällyttäminen VR-maailmaan toisi infrarakentamiseen kustannustehokkaan tavan opettaa alalla käytössä olevaa digi tekniikkaa eri valmistajilta.

Kokemukset VR-lasien käytöstä
2021 syksyllä aloittanut ryhmä aloitti varsinaiset maarakennuskoneen käytön opiskelut simulaattorissa VR-lasien avulla ennen kuin he pääsivät oikean koneen ohjaimiin. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun sillä harjoitteita on voinut suorittaa valvotusti sekä omaan tahtiin. Lisäksi turvallisuusnäkökohtaa ei voi olla liikaa korostamatta, sillä simulaatiossa voi keskittyä itse työtehtävään huolehtimatta ympäristöstä. Paljon puhuttua pahoinvointia VR-lasien käytöstä ei ole havaittu, ja niinpä koko ryhmä on aktiivisesti ottanut VR-lasit osaksi simulaatio-opintoja.

 

Oppimisympäristöjen käyttöönotto
Kaksi simulaattoria on ollut tehokkaassa käytössä kolme päivää viikossa testiryhmän kanssa, kerrallaan kaksi opiskelijaa. Simulaatio ”kierrossa” opiskelija on 7 h työpäivän simulaatiomaailmassa, joista puolet pyöräkuormaajalla näyttöjen kanssa työskennellen ja puolet kaivinkoneella VR-lasien kanssa. Harjoittelu aloitettiin syyskuun alussa, mutta jatkossa opinnot kannattaa aloittaa heti ”kohti ammattia” -jakson alussa, jolloin sekä opinnot alussa ovat mielekkäämpiä ja että opiskelijat ehtivät suorittamaan myös vaativampia työtehtäviä ennen oikeaan koneeseen tutustumista. Oma ajatus on myös rakentaa vastaava oppimisympäristö kuin simulaattorissa käytetään, jolloin opiskelija pääsee ensin tekemään harjoitteen VR-maailmassa ja heti sen jälkeen oikeasti, tällä saataisiin erin opiskelumuotojen rajapintoja lähemmäksi toisiaan. Myös tulevien harjoitustyömaiden digitalisointi simulaatioon harjoiteltavaksi antaisi erinomaista ennakkoharjoitusta tulevista työtehtävistä ja mitä niissä on erikseen otettava huomioon.

Mika Lindholm
Päätoiminen tuntiopettaja, AmO
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Maarakennusala