Simulaattorit logistiikka- ja maanrakennusalan opetuksessa Salon seudun ammattiopistossa

Salon seudun ammattiopistossa ViSu-hankkeen yhtenä tavoitteena oli tehostaa logistiikka- ja maarakennusalan simulaattoreiden käyttöä. Tavoitteena oli opetussimulaattoreiden laajempi käyttöönotto pedagogisena menetelmänä ja vaihtoehtoisena oppimisympäristönä.

Salon seudun ammattiopistossa on käytössä kaksi Creanexin monikonesimulaattoria. Simulaattoreiden käytön maksimoimiseksi sekä maarakennusalalle että logistiikka-alalle nimettiin hankkeen myötä simulaattorivastaavat, jotka osaavat käyttää simulaattoreita ja hallinnoida niiden koulutussisältöjä ja jotka toimivat tukihenkilöinä muille opettajille simulaattoreiden käytössä. Simulaattorivastaavat saivat Creanexilta simulaattoreiden käyttökoulutuksen. Samalla tehtiin lyhyet käyttöohjeet opiskelijoille. Simulaattorivastaavat kouluttivat myös muut alan opettajat simulaattoreiden käyttöön.

Hankkeessa on paitsi pyritty lisäämään simulaattoreiden käyttöä ja hyödyntämistä myös niiden käyttöön liittyvää pedagogiikkaa. Hankkeen kautta simulaattoreihin hankittiin ohjelmistopäivitykset ja samalla niihin tehtiin Wilma-kytkentä eli opiskelijat kirjautuvat nyt simulaattoreille Wilma-tunnuksin. Tämä antaa opettajille mahdollisuuden luoda ryhmiä ja seurata opiskelijoiden kehittymistä tehtävissä. Opetussimulaattoreissa on koneen hallintaan, työtekniikoihin ja työn suunnitteluun liittyviä ohjelmia ja harjoituksia. Wilma-tunnusten avulla simulaattori tunnistaa opiskelijan ja ohjaa hänet suunniteltuihin harjoituksiin ja kokonaisuuksiin.

Maarakennusalan opiskelijoille on hankkeessa suunniteltu simulaattorikurssi, joka sisältää eri tasoisia harjoituksia. Harjoituksissa ei pääse eteenpäin ennen kuin edellinen taso on hyväksytysti suoritettu. Opettaja pystyy seuraamaan opiskelijoiden suorituksia ja kehittymistä simulaattoreiden antamien palauteraporttien kautta. Simulaattoreiden mahdollistamien eri tasoisten harjoitusten avulla opiskelijat voivat harjoitella omaa taitotasoaan vastaavissa olosuhteissa. Esimerkiksi ne opiskelijat, joilla on vaikeuksia koneiden peruskäytössä, voivat harjoitella sitä turvallisessa ympäristössä ja tehdä useita toistoja.

Salon seudun ammattiopistossa ei aidoilla koneilla ajaminen ole simulaattoreiden myötä vähenemässä, mutta tavoitteena on lisätä simulaattoreiden käyttöä osana opetusta erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Logistiikka-alalla simulaattoreita hyödynnetään etenkin kuorma-auton ja yhdistelmän käsittelyn harjoittelussa. Lisäksi simulaattorin avulla harjoitellaan esimerkiksi maarakennuskoneen lavetille ajamista, jota logistiikka-alan opiskelijat harvoin pääsevät harjoittelemaan oikealla koneella.

 

Simulaattoreiden käytön lisäämiseksi ja kustannus-hyöty -suhteen kasvattamiseksi hankkeessa kartoitettiin myös mahdollisia lisäominaisuuksia simulaattoreihin ja arvioitiin niiden hankkimisen hyötyjä. Toiseen simulaattoriin päädyttiin hankkimaan pimeän ja liukkaan kelin ajon lisenssit, minkä myötä oppilaitoksessa on nykyään mahdollista suorittaa myös riskikoulutuksen ajotunteja virtuaalisessa oppimisympäristössä.

 

Teksti: Kirsi Tontti, Mikko Kemppainen, Kalle Elsilä ja Miska Kanervo

Kuvat: Deita Kaivonen