Verkosto

Hankkeessa mukana olleet toimijat työskentelivät kahden erillisen sekä yhden yhteisen kehittämisteeman ympärillä.

Virtuaalisten (AR/VR) oppimisympäristöjen rakentaminen ja jatkokehittäminen sekä niiden oppimateriaalien ja muiden sisältöjen kehittäminen -kehittämisteeman toteuttajina toimivat: Gradia, Keuda, Salpaus, OSAO,Perho, SSKKY, Tredu, Turun AKK, Turun ammatti-instituutti ja Varala.

Simulaatio-oppimisympäristöjen käyttöönotto, kehittäminen ja hyödyntäminen uusilla aloilla -kehittämisteeman toteuttajina toimivat: Ekami, Salpaus, SSKKY, Tredu, Turun ammatti-instituutti.

Kaikki hankkeessa mukana olleet organisaatiot osallistuivat Pedagogiset mallit virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön ammatillisessa koulutuksessa -kehittämisteeman toteutukseen.

Hankkeessa oli mukana 12 ammatillista oppilaitosta eri puolilta Suomea:

 • Turun ammatti-instituutti TAI
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami
 • Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
 • Länsirannikon koulutus Oy WinNova
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä SSKKY
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Turun aikuiskoulutussäätiö Turun AKK
 • Varalan urheiluopisto