Turun ammatti-instituutin Polkuja-hankkeen toimijat yhdessä ViSu-, Roboboost ja HyGGe -hankkeiden kehittäjäopettajien ja projektikoordinaattoreiden kanssa vierailivat Turun ammattikorkeakoulun HTC Simu Centerissä syyskuussa.

Turun ammatti-instituutin Polkuja-hankkeen toimijat yhdessä ViSu-, Roboboost ja HyGGe -hankkeiden kehittäjäopettajien ja projektikoordinaattoreiden kanssa vierailivat Turun ammattikorkeakoulun HTC Simu Centerissä syyskuussa. Tapaamisen toteuttaminen sai sysäyksen viime keväänä, jolloin ViSu-hankkeen toimijat kertoivat kiinnostuksestaan vierailla simulaatiotilassa ja kuulla siellä toteutetuista opetustilanteista ja oppimisen prosesseista. Tapaamisen ohjelmassa Turun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikkö Riitta-Liisa Lakanmaa ja tutkimusvastaava Teija Franck esittelivät heillä käynnissä olevia tutkimushankkeita, ja lisäksi pääsimme tutustumaan simulaatio-oppimisympäristöön. Tapaamiseen kutsuttiin mukaan muita Turun ammatti-instituutin hankkeita, joissa kehitetään opetusta simulaatioiden lisäksi robotiikan ja lisätyn todellisuuden näkökulmista.

Polkuja-hankkeesta projektikoordinaattori Miia Lehtonen ja lehtori Marja-Liisa Gustafsson olivat mukana kertomassa yhteistyöstä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Polkuja-hankkeen tavoitteena on luoda uusi opintoväylä, jossa opiskelijat suorittavat jo osana lähihoitajaopintoja 35 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja.  Korkeakouluopintojen suorittaminen toisen asteen opintojen aikana tukee valmistuvan lähihoitajaopiskelijan osaamista tulevassa työssään. Samalla korkeakouluopinnot antavat erinomaisen pohjan jatkuvaan oppimiseen, tulevaan urakehitykseen ja realistisen kuvan mahdollisesta jatko-opiskelusta. Mikäli lähihoitajaopiskelija valmistuttuaan jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa, hän voi hyväksilukea suorittamansa korkeakouluopinnot. Parhaassa tapauksessa opinnot myös nopeuttavat valmistumista ammattikorkeakoulusta.

 

ViSu-hankkeen kehittäjäopettaja Markku Hietasen mukaan oli hienoa oppia simulaatiotilojen monipuolisesta hyödyntämisestä ja siitä, kuinka huolellisesti opetuksen laatua on rakennettu ja varmistettu. Riitta-Liisa Lakanmaa kertoi, että AMK:n simulaatiotiloissa opettamisen ennakkovaatimuksena on yhdenmukaisen simulaatio-opetuksen koulutuksen suorittaminen. Toimintaa myös seurataan aktiivisesti. Opetuksesta pyritään tekemään opiskelijan kannalta turvallista. Hietanen nosti esiin myös elinikäiset muistijäljet, mitä kokemuksellisesta simulaatio-opetuksesta voi seurata. Kokemuksen kautta työelämälähtöisen tilanteen ja itsensä kohtaaminen voivat puutteellisesti toteutettuna simulaationa toimia myös hyviä tavoitteitaan vastaan. Simulaatio-opetus mahdollistaa siis tehokkaan oppimisen, kun se on toteutettu riittävällä resursoinnilla.

AMK simulaatiotilassa laitteistoihin on panostettu. Tilojen ja varusteiden käyttö on mahdollista myös TAIn opetukseen ja myös toivottavaa AMK:n ulkopuolisille toimijoille. Yhtenä TAI:n pelastusharjoituksen teemana ensi vuonna voisikin olla ”ruotsinlaivan disco” -harjoitus osana turvallisuusalan opetusta.

 

Pilkahduksia tarjosi,

Miia Lehtonen,

Projektikoordinaattori, Polkuja-hanke

 

Marja-Liisa Gustafsson,

Polkuja-hanke

marja-liisa.gustafsson@turku.fi

 

Markku Hietanen,
Kehittäjäopettaja, ViSu-hanke

markku.hietanen@turku.fi