Uusi virtuaalinen oppimisympäristö Turun AKK:n puhdistuspalvelualle

Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa on kehitetty uusi virtuaalinen oppimisympäristö puhdistuspalvelualan koulutuksiin. Tarvetta virtuaalisen opetuksen kehittämiseen lisäsi korona-ajan etäopetus ja sen aikana kohdatut oppimisen haasteet. Suurimalle osalle etäopiskelu sopii hyvin, mutta tavoitteenamme on, että kaikki opiskelijat suoriutuisivat etäopinnoista mallikkaasti ja innostuisivat virtuaalisesta oppimismenetelmästä.

VISU-hankkeesssa toteutetun puhdistuspalvelualan oppimisympäristön kehittämistyön kohderyhmänä ovat erityisesti maahanmuuttajaopiskelijat, joiden kanssa puhdistuspalvelualan opettaja Eija Jalonen pääsääntöisesti työskentelee. Hänen mielestään maahanmuuttajaopiskelijat hyötyvät virtuaalisesta oppimisympäristöstä niin ammatillisten kuin yhteisten tutkinnonosien tehtävissä. Lisäksi oppimisympäristö on hyvä työkalu suomen kielen sanastoharjoitteluun ja samalla kun VR -harjoitteita ja tehtäviä tehdään, opiskelijoiden digitaidot kohenevat.

Siivouskeskus. 360-kameran kuva, johon on liitetty alan sanastoa ja niiden taakse thinglink-linkkeja, joissa on lisäinformaatiota ja/tai opetusvideoita.

 

 

360-kuva, jossa esitellään WC:n työjärjestys, välineet siivoukseen sekä työtapa, jolla siivous suoritetaan.

 

VISU-hankkkeen myötä olemme saaneet kehitettyä puhdistuspalvelualan koulutuksiin uuden, arkiopetusta helpottavan oppimisympäristön, jota voidaan jakaa miten suurelle ryhmälle tahansa ja jossa opiskelijat saavat vapauden käydä suorittamassa harjoitteita oman aikataulunsa mukaan.

Opettaja Eija Jalonen otti hienosti haltuun uutta teknologiaa ja hyödynsi sen tuomia mahdollisuuksia maahanmuuttajien ohjaamisessa ja oppimisessa. Erityisen tyytyväisiä olemme opiskelijoille laadituista hyvin ymmärrettävistä, mielekkäistä ja hyödyllisistä tehtävistä. Odotamme, että tämä esimerkki antaa vinkkejä ja oivalluksia myös muille koulutusaloille, miten helposti voidaan kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä sekä millaista hyötyä siitä voi olla sekä opettajalle että opiskelijoille.

 

Teksti Aija Huhtamäki

Kuvat Eija Jalonen ja Erno Hauhia