Virtuaalinen Oppimisympäristö – Panimo

Tredun Visu-hankkeessa kehitystyötä on tehty prosessiteollisuuden perustutkinnon koulutuksessa, jossa on rakennettu virtuaalinen oppimisympäristö panimoteollisuuden tutkinnonosaan oluen valmistuksen prosessista. Kokonaisuutta on rakennettu virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittäjä 3DBearin kanssa, jolla on maailmanlaajuinen kokemus 3D-tekniikoiden tuomisesta osaksi opetusta.  Kehitystyö on aloitettu kuvaamalla opintojakson opintoprosessi ja sen jälkeen oppimisympäristö laitteistoineen 360-videoin ja kuvin. Ne ja pedagogiikkaa noudattavat tehtävät on liitetty Wonda VR -virtuaaliseen oppimisympäristöön, jolloin opiskelija voi opiskella opintokokonaisuuden ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskella voi myös VR-laseilla.

 

Wonda VR -tehtäväalusta mahdollistaa pedagogisesti asteittaisen etenemisen. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi opiskella oluen valmistusversiossa ja kolmannen vuoden opiskelijalle tarjotaan opintopolkuja, joissa pääsee kemiallisiin ilmiöihin, joita panimoteollisuudessa tarvitaan. On myös muistettava, että virtuaalinen oppimisympäristö ei korvaa opettajan ohjauksessa tapahtuvaa kädentaidonharjoitteluita kokonaan, vaan niitäkin tarvitaan verkko-, etä- ja hybridiopetuksien lisäksi.

Prosessitekniikan opettajat ovat luoneet itse pelillisen tehtäväalustan, mikä mahdollistaa jatkossa opiskelu- ja tehtävämateriaalin päivittämisen kätevästi. Alustaa on pilotoitu pienellä prosessitekniikan opiskelijaryhmällä. Opettaja Mika Mecklinin kokemus oli, että pelillisyyttä saisi ola vieläkin enenmmän, jotta varsinkin nuoren opiskelijan mielenkiinto pysyisi yllä opintokokonaisuuden loppuun saakka. Aikuisopiskelijat eivät niinkään tarvitse mielenkiinnon ylläpitämistä, vaan tyytyvät vähempäänkin palautteeseen tai pelillisyyteen virtuaalisessa ympäristössä. Jatkotavoitteena kehittämistyössä hankeasiantuntija Mika Mecklin Tredulta näkee, että tehtyä oppimisympäristön runkoa voidaan helposti laajentaa esim. kuinka hävikkileivästä tehdään olutta sekä otetaan osanäyttöjä vastaan virtuaalisesti. Tämä kehitystyö tukisi ja ohjaisi opiskelijaa kohti hiilineutraaliutta, kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.

 

 

3D koneohjauksen kehittäminen maanrakennuksen koneenkuljettajan perustutkintoon

Tässä hankkeessa on kehitetty myös 3D-koneohjauksen opintokokonaisuutta rakennusalan perustutkinnon maanrakennuskoneenkuljettajan tutkintoon (30 osp.) Opintokonaisuus on nyt valmiina tutkinnonosana. Tredulle hankittiin GNSS-satelliittivastaanotin ja hankkeessa tehtiin laitteistolle käyttöönottokoulutusopas, johon sisältyy mittausharjoituksia. Maanrakennuskoneenkuljetusta opiskelevien kanssa on testattu mittausharjoituksia ja ohjelmistoa. Käytännön harjoitusten perusteella tehtäviä on hieman muokattu ja kokemusten kautta saatu luotua lisäharjoituksia. Käyttöopas toimii apuna opiskelijoille itsenäisessä työskentelyssä. GNSS-laitteisto sekä 3D-koneohjaus on otettu mukaan opetukseen ja niiden opetusta kehitetään edelleen.

Tredun Visu-projektilaiset

Inga Pöntiö, projektikoorninaattori

Mika Mecklin projektiasiantuntija, prosessiteollisuus

Jenni Luukkainen, projektiasiantuntija, maanrakennus

Aleksander Zahartsenko, maanrakennus