Kestävän kehityksen kortit – Digitaalisen ja painetun oppimateriaalin yhdistäminen

ViSu-hankkeen aikana Varalan Urheiluopistossa on toteutettu elämysliikuntaan sopivia sisältöjä luontoretkeen valmistautumista ja retken suunnittelua varten liikunnan perustutkinnon opiskelijoille. Korttien sisällöistä hyötyvät myös muut luonnossa liikkumisesta kiinnostuneet.

Havainnekuva Kestävän kehityksen korteista.

Painettuihin kortteihin yhdistetään digitaalisia sisältöjä lisätyn todellisuuden avulla. Sisällöissä painottuu kestävän kehityksen näkökulma. Kortit toimivat keskustelun herättäjänä aiheeseen ennen retkeä. Opiskelijat ja opettajat voivat myös luoda omia sisältöjä tai muokata jo olemassa olevia materiaaleja itse. Hankkeen aikana toteutetaan myös erilaisia mallipohjia, jotka nopeuttavat uuden sisällön tuottamista. Muutoksia voidaan tehdä nopeastikin, mikä mahdollistaa oppimateriaalin räätälöimisen erilaisille kohderyhmille.

Kestävän kehityksen kortteja voidaan käyttää korttipakkana sisätiloissa tai niistä voi muodostaa maastoon mobiiliradan. Käyttöönottoa nopeuttaa, kun erillistä sovellusta ei tarvitse ladata, vaan digitaaliset materiaalit avautuvat suoraan mobiililaitteen omalla selaimella QR-koodeja ja WebAR-tekniikkaa hyödyntäen. Myös jo olemassa olevia materiaaleja voidaan hyödyntää ja havainnollistaa digitaalisia sisältöjä lisäämällä. Teksti- ja kuvamateriaalien sekä videoiden ja 360-kuvien lisäksi korteista avautuu havainnollistavia 3d-malleja ja animaatioita. Lisätyn todellisuuden sisältöjä varten luotuja materiaaleja, mm. 360-kuvia ja videoita voidaan toki hyödyntää tarvittaessa myös muualla, esimerkiksi verkko-oppimisympäristön sisällä.

Aihepiirien jakaminen kortteihin on mahdollistanut sen, että osa voidaan toteuttaa itse ja hyödyntää tarvittaessa yhteistyökumppanin osaamista. Nuotiopaikalla toimimiseen liittyviä sisältöjä suunniteltiin yhdessä opettajien kanssa ja animoidun 3D-mallin toteutti flyAR Augmented Reality Studio Oy.

Havainnekuva 360-ympäristöstä.

 

ViSu-hankkeen aikana on kokeiltu myös sisältöä havainnollistavien 360-piirroskuvien ja 3d-mallien toteuttamista VR-sovellusten avulla. VR-sovelluksia hyödyntävä sisällöntuotanto on toteutettu osana Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.

 

Lisätietoja:

Auli Nikkanen

Varalan Urheiluopisto