VR TILASUUNNITTELUN OPISKELUSSA – Uusia näkökulmia tilojen mallinnukseen

Salon seudun ammattiopistossa hyödynnetään virtuaalisen todellisuuden mahdollisuuksia oppimisympäristöjen suunnittelussa sekä eri alojen opetuksessa. ViSu-hankkeessa luodaan virtuaalisen todellisuuden opetusmateriaalia ja oppimisympäristöjä hyödyntäen datanomiopiskelijoiden ohjelmisto-osaamista sekä teknisen suunnittelun mallintamisosaamista.

Alkuvuodesta 2021 oppilaitoksen teknisen suunnittelun opettaja sai sähkö- ja automaatioalalta pyynnön oppimisympäristön uudelleen suunnitteluun. Kaksi luokkatilaa, opettajien työtila ja kaksi varastoa tuli saada muokattua uuteen, toimivampaan järjestykseen. Teknisessä suunnittelussa oli samaan aikaan meneillään virtuaalitodellisuuksien ja visualisoinnin tutkinnon osan opinnot, ja toimeksianto pystyttiin hyvin kytkemään näihin opintoihin. Suunnittelutyöhön kiinnitettiin opiskelija, jolta löytyi jo entuudestaan tilasuunnittelun osaamista.

Suunnittelussa käytettiin rakennussimulaattoria (ArchiCad) ja visualisoinnissa Enscapea. Enscape on suoraan VR-yhteensopiva, joten tilaratkaisuja päästiin tutkimaan myös VR-lasien kanssa. Enscapella tehtiin myös animaatiot tiloista. Tämän lisäksi käytettiin Thinglinkiä esitysmateriaalin kokoamiseen. Näillä työkaluilla saatiin aikaan kaikkia osapuolia miellyttävä tilaratkaisu, jonka toteutus alkaa toukokuun lopulla.

Suunnittelutyössä mukana ollut opiskelija Aija Lindholm kertoo ensimmäisen kokemuksen VR:stä olleen jännittävä mutta mielenkiintoinen. ”Kokemus antoi lisää näkökulmaa omaan mallinnukseen, kun pääsi 360 astetta pyörimään näissä ArchiCad:llä mallinnetuissa työsaleissa. Työn etenemisen kannalta virtuaalisessa maailmassa oleminen ja liikkuminen nosti esille tilan mallintamisen yksityiskohdat ja muutostarpeet paremmin kuin pelkästään tietokoneen ruudulta katsellessa. Tilan havainnointi siis parani.”

”ViSu-hankkeen kehittämistyö on tuonut oppilaitokseen uutta osaamista ja mahdollistanut opiskelijoille ajankohtaisten ohjelmien ja menetelmien opiskelua. Näin opiskelijat ovat entistä osaavampia siirtyessään oppilaitoksesta työelämään.” sanovat hankkeessa kehittämistyötä tehnyt opettaja Tiina Lakanen ja koulutusalajohtaja Reija Kiviluoto.

 

Teksti: Tiina Lakanen

Kuvat: Tiina Lakanen ja Aija Lindholm