OSAOn kehittämiskokeilut turvallisuus-, logistiikka sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla

Koulutuskuntayhtymä OSAOn hankkeeseen osallistuvat turvallisuusala, logistiikan ala sekä tieto- ja viestintä-tekniikan ala. Turvallisuusalalla on noin 250 ja logistiikassa 450-500 opiskelijaa. OSAOlla voi suorittaa turvallisuusalalla turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusalan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erityisammattitutkinnon sekä niiden osia sekä erilaisia lyhytkoulutuksia. Logistiikassa OSAOlla voi suorittaa logistiikan perustutkinnon; lentoasemahuoltaja, autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, varastonhoitaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. Tieto- ja viestintätekniikasta valmistuu datanomeja käytön tuen ja ohjelmistotuotannon osaamisaloille. Heitä on yhteensä noin 200.

Turvallisuusalalla on haastavaa saada tuotettua riittävän tasokkaita ja realistisia oppimistilanteita esimerkiksi uhkaavien tai väkivaltaisten tilanteiden varalle. Näiden oppimisympäristöjen kehittäminen ja käyttöönotto voi avata uusia mahdollisuuksia myös työelämäyhteistyölle ja koulutusviennille. Tavoitteeksi muodostui luoda vartiointitoiminnan opiskelussa käytettävä virtuaalinen oppimisympäristö. Ympäristön toteutusta lähdettiin ideoimaan turvallisuusalan ja tieto- ja viestintätekniikan osastojen yhteistyönä. Yhteinen sävel toteutuksesta syntyi nopeasti ja päädyttiin hyödyntämään VR-tekniikkaa. VR:ään päädyttiin yksinkertaisesti siitä syystä, että se on vielä tällä hetkellä AR-tekniikkaa yleisempi, laitteistovaihtoehtoja useampia ja ne ovat halvempia. Myös ohjelmointityö on halvempaa. VR-laseille toteutettavan pelin runko tehdään ostopalveluna VR-peleihin erikoistuneen yrityksen sekä datanomiopiskelijoiden avulla. Datanomiopiskelijat osallistuvat pelirungon tekemiseen työpaikalla järjestettävän koulutuksen kautta. Pelirunkoa työstetään eteenpäin datanomiopiskelijoiden avulla myös jatkossa. Pelidemoa on tarkoitus käyttää Oculus Quest 2- VR-laseilla. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään ostokeskuksen yleiset tilat, joissa pelaaja liikkuu ja tekee havaintoja mahdollisista turvallisuuspoikkeamista.

Toisena toteutuksena turvallisuusalalla on kuvattu 360-kameralla erilaisia ympäristöjä virtuaalista harjoittelua varten. Thinglinkillä on luotu väestönsuojan tarkastusympäristö, jolla opiskelija voi harjoitella itsenäisesti väestönsuojan vuositarkastusta. 360-videolla toteutettu palotarkastusharjoitus ja ladattu Youtubeen. Keväällä ja syksyllä 2020 sekä keväällä 2021 näitä ympäristöjä on hyödynnetty etäopetuksessa. Opiskelijat pystyivät suorittamaan palotarkastuksen videoituun kohteeseen sekä tutustumaan väestönsuojaan ja sen laitteisiin sekä tekemään väestönsuojan vuositarkastuksen itsenäisesti.

Kuvakollaasi: Thinglink Väestönsuoja ja Trukkisimulaattori (kuva: Jussi Korhonen)

Logistiikan perustutkinnossa tarkoituksena päivittää trukkisimulaattoreita VR-lasien kanssa yhteensopivaksi, jotta opiskelijoille saadaan realistisempi ajokokemus ja tätä kautta parannetaan oikean ajotekniikan opetusmahdollisuuksia. Olemme hankkineet logistiikan perustutkintokoulutukseen Kempeleeseen kaksi trukkisimulaattoria vuoden 2019 lopussa. Simulaattorit on varustettu perinteisillä näytöillä. Simulaattoreihin on myös mahdollisuus liittää VR-lasit, kun lasien liitäntää varten on ensin asennettu valmistajalla oleva asennuslevy muutettavia liitäntöjä varten. VR-lasit mahdollistavat luonnollisemman havainnoinnin trukin ympärille ajotilanteessa ja siten parantavat oikean ajotekniikan opetusmahdollisuuksia.

 

OSAOn kirjoituksen toimitti:

Ilari Alatalo