Oppijan ydintaitojen jäljillä

blog-flitch0Tämä kirjoitus liittyy Applen järjestämään kouluvierailuun Flitch Green Academyyn. Antin raportista saat käsityksen koulun toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä. Tässä artikkelissa pyrin välttämään Antin jo kertomien seikkojen toistamista. Sen sijaan keskityn laajentamaan aihetta koulun pedagogiikkaan ja sen ydinkohtiin, kuinka ne itse koin ja ymmärsin.

Kotimaassa uudet perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sisältävät seitsemän laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta L1-L7, jotka eivät suoranaisesti liity yksittäisen oppiaineen oppimäärään, mutta joita oppijoissa haluamme erityisesti  kehittää.

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Turku on yhtenä seitsemästä kaupungista mukana Pohjantähti-yhteistyössä, jossa keskeisessä roolissa on kansainvälisen New Pedagogies for Deep Learning -ohjelman (NPDL) toteuttaminen Suomessa. Kärkinä ovat seitsemän kaupungin noin 120 koulua. Tässä ohjelmassa pyritään kehittämään oppijoissa kuutta ydintaitoa (engl. deep learning competences):

 • Character
 • Citizenship
 • Collaboration
 • Communication
 • Creativity
 • Critical Thinking

Koska toimin Turun yhdyshenkilönä NPDL-ohjelmassa, ydintaitoihin perustuva pedagoginen ajattelu on viime kuukausina tullut varsin työstetyksi ja tutuksi.

Siksipä osallistuessani tälle  vierailulle koulun esittelemä, ydintaitojen kehittämiseen keskittyvä pedagogiikan malli tuntui kotoisalta ja sen tahtiin oli helppo nyökytellä. Vaikka ydintaitojen luettelo tai terminologia ei luonnollisesti ollut 1:1 OPS 2016:n tai NPDL:n kanssa, yhtymäkohdat olivat kuitenkin selviä, tavoitteet samansuuntaisia ja erityisesti koulun käytännöllinen toteutustapa mainio.

blog-flitch1

Ydintaidot (5 kpl) esitellään koulussa  lapsille lintuhahmojen kautta:

 • Challenge conqueror
 • Confident character
 • Cool collaborator
 • Creative navigator
 • Critical thinker

Myös ilmiöpohjaisuus oppiainekeskeisyyden sijaan oli selvästi esillä. Kalvolla esimerkki yhdestä ilmiöpohjaisesta kokonaisuudesta ja sen näkymisestä eri oppiaineissa.

blog-flitch2

Oppitunneilla,  varsinkin ns. challenge-tuokioiden aikana, oppimistehtävät olivat sekä ilmiöpohjaisia että aina tiettyyn ydintaitoon erityisesti liitettyjä. Tehtävä annettiin laminoidulla kortilla. Tehtävänannon lisäksi kortilla näkyi lintuhahmo, joka ilmaisi, mitä ydintaitoa erityisesti pyrittiin kehittämään.

Cool collaborators! Rakettianimaatio syntyy yhteistyöllä.

Cool collaborators! Rakettianimaatio syntyy yhteistyöllä.

Mielestäni tämä oli oiva tapa palastella tavoitteistoa ja abstraktia asiaa, joka erityisesti nuorelle oppijalle saattaa olla vaikea hahmottaa. Kun ydintaidot ovat jatkuvasti esillä oppimistehtävien yhteydessä, ne tulevat näkyviksi ja selviksi oppijoille. Tämä ilmeni myös keskusteluissa noin 9-vuotiaiden oppilaiden kanssa. He olivat tietoisia, miten oppimistehtävä liittyi viiteen lintuhahmoon.

Oli myös antoisaa nähdä, kuinka oppilaat hyödynsivät iPadejä, Macbookeja sekä perinteisempää oppimisvälineistöä tavoitteiden ”lihallistamisessa”. Tästä lisää Antin tekstissä.

Lisää luettavaa aiheesta:

Tietoja Jouni Paakkinen

Tietokone opetuksessa - TOP-keskus
Kategoria(t): BETT Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.