Henkinen kantti vie voittoon

Mikä laittaa ihmisen kiipeämään ilman turvaköysiä ylös Yellowstonen kansallispuiston El Capitan -vuorta? Mikä laittaa ihmiset juoksemaan maratoniakin pidempiä ultramatkoja, mikä vapaasukeltajan sukeltamaan ilman happilaitteita mahdollisimman syvälle? Halu testata omia rajoja on yksi keskeinen ominaisuus meillä ihmisillä. Ja se on hyödyllinen ominaisuus, sillä se laittaa meidät kehittymään niin yksilöinä kuin ihmiskuntana. Tuolla itsensä haastamisen matkalla tämäkin Taitaja-joukkue on! He ovat kaikki lahjakkaita opiskelijoita, jotka ovat halunneet kehittää itseään pidemmälle, halunneet testata osaamista toisia oman alansa huippuja vastaan. Ja sitä itsensä testaamista oman alan huippusuorituksen tekeminen on kolmen kisapäivän ajan tuomareiden arvioitavana, yleisön seuratessa vieressä.

Itsensä testaaminen ei kuitenkaan rajoitus siihen kiipeämiseen, juoksuun, sukellukseen, kisakoetokseen, sillä huippusuoritus ei tapahdu kylmiltään. Suoritusta edeltää määrätietoinen itsensä kehittäminen kohti tuon suorituksen onnistunutta läpiviemistä. Valmentautuminen tavoitetta kohti itsessään on omien rajojen testaamista, sillä itsensä kehittäminen vaatii tietoisuutta siitä, missä oman osaamisen rajat tällä hetkellä kulkevat. Valmentautumisessa tukena ovat toiset ihmiset, alan opettajat ja toiset opiskelijat, ehkä jotkut jälkimmäisistä kilpailijoita itsekin. Mutta työn tekee kukin kehittyjä itse saamiensa vinkkien ja neuvojen pohjalta. Siksi tämä matka on arvokas kokemus, siinä saa nähdä oman osaamisensa kasvavan. Siitä kasvamisesta voi iloita, sillä itse tietää sen miten paljon vaivaa tuo matka on vaatinut.

Suoritus kisatehtävissä on kunkin kilpailijan omaa. Taidot ovat omia, henkinen kantti, taitojen täysi hallinta yleisön ja arvioinnin paineessa, virheiden tai laiterikkojen osuessa kohdalle on omaa. Mutta kokemuksena kilpailut ovat yhteiset koko joukkueelle. Kukin joukkueemme jäsen joutuu kohtaamaan henkisellä puolella samanlaiset etapit, ja siksi – koska kokemus on kaikille yhteinen – kilpailijat voivat olla toisilleen tukena tavalla, jolla kukaan meistä muista joukkueen mukana kulkevista ei voi. Siksi, tutkitustikin, joukkuehengellä on iso merkitys itse kunkin yksilösuoritukselle. Siksi kisoihin mennään joukkueena, samaan tapaan kuin urheilupuolellakin olympialaisiin. Mennään yhdessä, kukin tekemään omaa huippusuoritustaan, näyttämään mille tasolle omat taidot on saatu hiottua.

Atte Airaksinen

Joukkueen henkinen valmentaja