Verksamhetsidé

Vi strävar till att bidra till ett starkt självförtroende hos eleverna, genom att skapa en trygg atmosfär i skolan.

Vi erbjuder undervisning enligt elevernas individuella behov och förutsättningar.

Vi tror att ett aktivt samarbete mellan hem och skola skapar goda förutsättningar för eleverna att lyckas i sitt skolarbete.

Undervisningen på högstadiet inriktar sig på varje enskilda elevs planer för fortsatta studier och undervisningen är samhällsinriktad.