Elevvård

Skolpsykolog Frankenhaeuser-Henry Nilla

Tfn 262 68 41.

Skolkurator Laura Lanne

Tfn 044 9074098

Hälsovårdare Nina Ringbom (Sirkkala skola)

Tfn 266 28 47

Hälsovårdare Mia Lindblom (S:t Olofsskolan)

Tfn. 266 28 49

Elevhandledare Rainer Svens och Kim Johansson (S:t Olofsskolan).

Tfn. 044-9074697 (Rainer)

Tfn. 044-9074698 (Kim)