Klubbar

Klubbar  lå 2020-2021 (åk 1-6)

Rörelseklubbar – Jasmin Bilenberg och Malin Mäkiö

Stafettkarnevalen

Klubbar som ordnas av Hem och Skola

Schack, Finskaklubb, Franskaklubb, Dans

 

Dessutom:

Församlingens kör tisdagar
åk 1 – 2 från 13.30 –
åk 3 – 4 från 14.30-