Frånvaroanmälan

Meddela alltid så fort som möjligt skolan och klassläraren när ditt barn uteblir från undervisningen.

Vid frånvaro – kom ihåg att meddela också eventuell skolskjuts och eftis/frittis om frånvaron.

 

Ansökan om frånvaro görs på wilma . Gör din ansökan i god tid före den planerade frånvaron.

(Anvisning: I wilma finns tre streck uppe till höger i den blå balken. Välj där ansökningar och beslut. Välj antingen ansökan om  1-3 dagar eller över 3 dagar)