Verksamhetsbeskrivning

Sirkkalabackens skola erbjuder smågruppsundervisning, specialundervisning för elever i behov av särskild stöd, svag prestationsnivå, fysiska funktionsnedsättningar och för elever som av någon annan orsak inte kan tillgodogöra sig undervisning i allmänundervisningen.

Skolan erbjuder i mån av möjlighet integrering i allmänundervisningen i Sirkkala lågstadium eller St.Olofsskolans högstadium enligt elevernas egna förutsättningar. Skolan har också elevgrupper som (tillsammans med sin specialklasslärare) är inkluderade i allmänundervisningen i Sirkkala skola.