Verksamhetsbeskrivning

Sirkkalabackens skola erbjuder smågruppsundervisning, specialundervisning för elever i behov av särskild stöd, olika funktionsvariationer och fysiska funktionsnedsättningar.

Skolan erbjuder i mån av möjlighet integrering i allmänundervisningen enligt elevernas egna förutsättningar. Skolan har också elevgrupper som (tillsammans med sin specialklasslärare) är inkluderade i allmänundervisningen i Sirkkala skola.