Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke

Puolalan koulun 5a ja b -luokat ovat osallistuneet Turun 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeeseen, jossa on tarkoitus yhdessä koulujen ja yritysten kanssa kehittää kouluihin paremmin käyttäjien tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita.

Hankkeessa kouluilla on mahdollisuus toteuttaa opetussuunnitelmaa tukevia oppimiskokonaisuuksia yhteiskehittämispedagogiikan avulla. Oppilaat pääsevät mukaan oikeaan tuotekehitykseen ja tutustuvat uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.

Citynomadi Oy:n kokeilussa oppilaat loivat syksyn työpajoissa tehtäväpolkuja Kupittaan Urheilupuiston alueelle Nomadi -sovellukseen. Karttapohjaiset polut pelattiin läpi urheilupuistossa suunnistaen digitaalisesti ja ratkoen samalla ympäristöopin Maapallon luonto -jakson tehtäviä.

Maaliskuun työpajoissa oppilaat loivat Minsar -sovelluksen avulla lisätyn todellisuuden objekteja, jotka linkitettiin uudelle urheilupuiston paikoista kertovalle tehtäväpolulle. Lisättyä todellisuutta testattiin koulussa, mutta polkujen testaus jäi kesken poikkeusolojen takia. Toivottavasti saamme myöhemmin tilaisuuden kulkea ja pelata polut läpi. Samalla on tarkoitus pohtia yhdessä opettajien ja yrityksen kanssa lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ja innostavuutta opetuskäytössä.

Hanke on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen niin opettajille kuin oppilaillekin, ja on ollut mukava heittäytyä mukaan uuteen projektiin. Ratoja on ollut mielenkiintoista luoda, ja on ollut avartavaa huomata, mitä kaikkea sovelluksen tuotekehitykseen kuuluu, esimerkiksi käyttäjien erilaiset taidot ja laitteet. Tukena 5a ja 5b –luokilla projektissa on ollut Jukka Rauvola.

Teksti: Jukka Rauvola ja Aino Saksanen

SteamIT! – Toimintaa tekstiileissä

Matematiikan ja tekstiilityön opettajien tavoitteena oli opettaa ymmärrystä virtapiirin toimintaan ja koodaamiseen, sekä edellä mainittujen soveltamista tekstiilituotteisiin 7a luokkalaisten kanssa. Koodattujen virtapiirien toimintaa testasivat myös 8 a:n ja 9 a:n valinnaisen tietotekniikan ryhmät opettajansa Janne Maunun kanssa.

Ensimmäinen tuotos oli jokaisen oppilaan koodaama liikennevalo Arduino/Genuino mikrokontrolleri-elektroniikka-alustalla ja ohjelmointiympäristössä. Sama koodi siirrettiin toimimaan tekstiilissä Adafruitin Flora –alustalla. Oppilaat ehtivät suunnitella omat käsitöissä valmistettavat tuotteet, johon opittua soveltaen koodattu elektroniikka piti liittää. Projekti jäi kuitenkin puolitiehen harmittavaisten sattumusten vuoksi. Ensin Amerikasta asti odotetut Gemma – alustat, jumittuivat postin lakkoruuhkiin. Sen jälkeen Servicedesk ei onnistunut asentamaan ohjelmistoa ajureineen opettajan koneelle ajoissa ja lopuksi projektin läpivieminen tyssäsi etäopetuksessa mahdottomaksi toteuttaa. Tilatut materiaalit jäävät odottamaan seuraavia innokkaita kokeilijoita.