Oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto

Koulun terveydenhoitajat Viivi Yli-Alho ja Tiia Turunen ovat olleet tänä lukuvuonna kouluilla päivittäin. Oppilaille on pyritty suorittamaan luokka-asteen mukaiset määräaikaistarkastukset.

Laajat terveystarkastukset (lääkäri + terveydenhoitaja) tehtiin 1., 5. ja 8. luokkien oppilaille. Tarkastuksissa selvitettiin kokonaisvaltaisesti lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä tuen tarpeita. Tarkastuksiin sisältyi yksilöllinen lapsen ja nuoren kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Terveydenhoitajat ja lääkärit toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa ja osallistuivat oppilashuoltotyöhön.

Koulukuraattorit ja -psykologit

Lukuvuoden 2023−2024 aikana Puolalan yläkoulussa toimi koulukuraattori Jenni Teräs ja alakoulussa Riia Viherkoski. Alakoulun puolella koulupsykologina jatkoi Taija Teppola. Yläkoulussa ei ollut koulupsykologiresurssia.

Koulukuraattorit ja -psykologit tekivät oman yksilöasiakastyönsä lisäksi myös yhteisöllistä työtä oppilasryhmien ja luokkien kanssa sekä yhteistyötä opettajien, vanhempien, muiden oppilashuollon toimijoiden ja koulun ulkopuolisen verkoston kanssa. Myös nivelvaiheyhteistyö esiopetuksesta aina toiselle asteelle asti on joka vuosi tärkeä osa oppilashuollon työtä.

Oppilashuollon siirto Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Oppilashuollon toimijoiden siirto Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiksi tammikuussa 2023 toi runsaasti muutoksia ja haasteita. Wilman käyttöoikeuksien päättyminen vaikeutti yhteydenpitoa oppilaisiin, koteihin ja koulun henkilökuntaan. Tästä syystä myös yksittäisten, oppilashuollon asiakkuudessa olevien oppilaiden koulunkäynnin seuraaminen on ollut vaikeaa.

Psykiatriset sairaanhoitajat

Oppilashuollon lisäksi ja tukena Ramoona Julin ja Elise Yli-Peltola toimivat Puolalan koulun psykiatrisina sairaanhoitajina. Ramoona oli tavattavissa yläkoululla kahtena ja Elise alakoululla yhtenä päivänä viikossa. Psykiatriset sairaanhoitajat tarjosivat varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluita koulun oppilaille.