Tukioppilaiden vuosi

Ehdimme tukioppilasvuotemme aikana järjestää monia kahviloita mm. Kenia-kahvilan, tukeaksemme koulumme kenialaisen kummioppilaan koulunkäyntiä.  Syksyllä yläkouluun saapuivat uudet seitsemäsluokkalaiset, joiden tutustuttaminen yläkouluun oli yksi tärkeimmistä tehtävistämme.  Heille pidettiin eri aiheisia luokkatunteja ja myös tutustuttamistapahtuma Puolalanpuistossa.

Pitkin kouluvuotta tukarit ovat myös järjestäneet kaikenlaista kouluhenkeä kohentavaa toimintaa, kuten teemapäiviä ja teemaviikkoja. Syksyllä järjestettiin kaveriviikko, johon sisältyi paljon hauskoja aktiviteetteja: halipassi, snapchat-seinä ja välkkäbingo. Niiden avulla moni tutustui uusiin ihmisiin koulussamme. Tammikuussa 2023 valittiin uudet tukarit jatkamaan vanhojen jalanjäljissä.

Viimeinen tehtävämme oli ysigaalan järjestäminen kouluvuoden viimeisellä viikolla. Oli mahtavaa kerääntyä vielä yhtenä joukkona juhlimaa, ennen kuin hajaannumme kukin omille teillemme.

Matilda ja Helene Huhtinen