STEAM

STEAM alakoulussa

Valinnainen STEAM-projektipaja kokoontui kerran viikossa koko lukuvuoden ajan. Projektipajaan osallistui noin 30 5.-6. luokkalaista. Projektipajassa tutustuttiin erilaisiin ilmiöihin, mm. ääni, kitka ja optiset illuusiot. Projektipajassa rakenneltiin, harjoiteltiin äänittämistä ja kuvaamista sekä materiaalin editointia, sekä tieteellisen tutkimuksen tekemistä ja tulosten raportointia. 

Noin kymmenen 3.–4. luokkalaista osallistuivat STEAM-kerhoon, joka kokoontui kerran viikossa koko lukuvuoden ajan. Syksyllä teemana oli avaruus ja oppilaat tekivät painovoimaan, raketteihin ja planeettoihin liittyviä projekteja. Keväällä keskityttiin insinöörijuttuihin, joista suurin projekti oli Turku STEAM-junior haaste. Tätä varten oppilaat suunnittelivat ja rakensivat nosturimallin. 

STEAMin puitteissa myös mm. koodattiin MicroBiteillä yläkoululaisten avustuksella ja yliopiston fysiikan opiskelijat pitivät työpajoja.

STEAM yläkoulussa

Tänä lukuvuonna yläkoulussa laajassa STEAM-valinnaisaineessa oli sekä yhdeksäsluokkalaisten että kahdeksasluokkalaisten ryhmä. Lisäksi lyhyessä valinnaisaineessa oli sekä kahdeksannen että yhdeksännen luokan oppilaita.  Syksyllä ryhmät olivat mukana kahdessa STEAM it -kokeiluhankkeessa tutustuen legoihin, robotteihin, virtapiireihin sekä Arduino-koodaukseen.

Valinnaisaineryhmät vierailivat lukuvuoden aikana kahdessa Turun ammatti-instituutin yksikössä, BioCityssä, ICT-lukiossa, TSYK:n luonnontiedelukiossa sekä Aboa Maren merenkulkuoppilaitoksessa. Yläkoulussa puolestaan vieraili kolme varhaiskasvatuksen ryhmää, jolle kahdeksasluokkalaiset olivat suunnitelleen toiminnallisia STEAM-pajoja. Valinnaisaineryhmät osallistuivat keväällä myös STEAM junior -haastekilpailuun, jossa oppilaiden suunnittelema ja rakentama nosturi ylsi finaaliin asti sijoittuen yläkoulun sarjassa toiseksi.

https://www.youtube.com/watch?v=ipeItA5Il-I&t=8s 

Oppilaita valkoisisa takeissaan molemmin puolin pitkää laboratorion tutkimuspöytää kokeita tekemässä.
BioCityn laboratoriossa.

STEAMit

Yläkoulun puolella osallistuttiin kahteen Turun STEAM-hankkeen STEAMit!-projektiin. Yhdeksännen luokan valinnaisen STEAM-ryhmän oppilaat toteuttivat muille koulun oppilaille ”Lego Escape”-pakopelin konkreettisena ja tutustuivat sen toteuttamiseen sähköisesti. Pari 9. luokan ryhmää testasi sitä marraskuun lopulla. Peliä pelailtiin joulun alla eri luokkatasoilla matematiikan tunneilla. Pelin tarkennettuna teemana on ”Pako Lego-hotellista” ja pelin lukot toteutettiin Google Formsilla. Seitsemännen a-luokan oppilaat tekivät läppärisuojiinsa koodattuja elementtejä.