Puolalan yläkoulun englannin kieliluokkien toimintaa

West Virginiasta kotoisin oleva Jason Cartwright aloitti työnsä kielenelävöittäjänä ja toi kieli- ja kulttuurituntemustaan arjen koulutyöhön englannin kieliluokille. Jasonin tunneilla keskityttiin suullisiin tehtäviin ja kirjoittamiseen erilaisissa tilanteissa. Oppilaat saivat tietää paljon sellaisia uusia asioita amerikkalaisesta kulttuurista, jotka eivät käy ilmi elokuvista, tv-sarjoista tai mediasta. Kaikilla luokilla käsiteltiin vuoden tärkeitä juhlapäiviä.

Syyslukukaudella 7b:n kielenelävöittäjän tunneilla vieraili kaksi Puolalanmäen lukion vaihto-opiskelijaa, jotka olivat tulleet Turkuun kolmeksi viikoksi vaihtoon. Ranskalaiset lukiolaiset kertoivat omasta kotipaikastaan ja koulunkäynnistä Ranskassa. Suunnittelimme ennakkoon kysymyksiä ja yläkoululaiset kyselivät ranskalaisilta nuorilta heidän elämästään, koulusta ja arjesta Ranskassa sekä heidän ensivaikutelmistaan Suomessa.

Saksalainen englanninopettajaksi valmistuva Judith Rahmig oli opetusharjoittelussa Puolalassa kevätlukukaudella ja osallistui 7b:n englannin tunneille kahdeksan viikon ajan. Oppilaat keskustelivat hänen kanssaan Saksasta ja kertoivat Judithille Suomesta sekä saivat muutenkin hyvän tilaisuuden käyttää kielitaitoaan oppitunneilla.

Koronatauon jälkeen pääsimme taas toteuttamaan Hollanti-vaihtoprojektia 8b:n kanssa. Matkustimme lokakuussa Goesiin Alankomaihin ja vastaanotimme vieraita huhtikuussa. Tämän lukuvuoden yhteisenä projektiaiheena oli siirtolaisuus. Englannin kieliluokkien Hollanti-projektista on erillinen juttu vuosikertomuksessa, tästä linkistä lukemaan.

9b-luokkalaiset olivat käsitelleet Jason Cartwrightin tunneilla robotiikkaa ja tulevaisuuden teknologioita. Loppukeväällä heidän tunneillaan vieraili Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja matemaatikko Laszlo Major ja data-analytiikan erikoistutkija Paavo Nevalainen. Kummatkin tutkivat koneoppimista, tietokoneavusteista oppimista ja tekoälyä. He kertoivat ensin tietokoneavusteisen oppimisen teoriasta ja sitten oppilaat toteuttivat käytännön kokeilun. Vessapaperirullista tehtiin ”minitietokoneita”, joita oppilaat opettivat pelaamaan yksinkertaisia pelejä, esim. shakkia. Virhevalintojen ja oikeiden valintojen avulla vessapaperirullat oppivat pikkuhiljaa pelaamaan ja lopulta voittavat oppilaat.