Oppilaskunnan hallituksen ilmastotempaus

Koulun ilmastotempauksella lehteen 

15. maaliskuuta 2019 vietettiin maailmanlaajuista ilmastopäivää. Koulussamme oppilaat järjestivät ilmastoaiheisen tapahtuman. Idea lähti 8f –luokan ryhmäkeskustelusta. Lakkoilun sijaan haluttiin herätellä oppilaita tekemään tärkeitä ilmastotekoja.

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat 8f–luokan oppilaat ja oppilaskunnan hallituksen jäsenet.

Oppilaat seurasivat tilaisuutta kiinnostuneina!
Oppilaat seurasivat tilaisuutta kiinnostuneina!

Linkki haastatteluunhttps://www.talouselama.fi/uutiset/ilmastolakkoon-vai-ei-turkulaisen-koulun-oppilaat-paattivat-kampanjoida-omalla-tavallaan-haluamme-motivoida-toimimaan/a0c38df2-4696-3eaf-9a81-62b16c3a59bc