Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Teknologia tutuksi yhteistyössä yliopiston ja yritysten kanssa

Vaasan lyseon lukiossa on tehty teknologiaa tutuksi kehittämällä eri aineiden yhteyteen uudenlaisia työelämälähtöisiä käytäntöjä yhteistyössä yritysten ja Vaasan yliopiston kanssa. Kehitetyt käytännöt avaavat teknologian merkitystä ja kannustavat opiskelemaan tietotekniikkaa ja ohjelmointia, mutta myös fysiikkaa ja pitkää matematiikkaa.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

Ohjelmoinnin peruskurssilta (ATK03) tehtiin vierailu Wärtsilän Experience Centeriin Runsoriin 2.10.2019. Vierailu piti sisällään Wärtsilän yritysesittelyn ja työntekijöiden uratarinoita sekä tutustumisen Experience Centerin toimintaan. Vierailu toteutettiin Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelman kautta.

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita osallistui Nasan International Space Apps Challenge -hachatoniin Vaasassa 18.-20.10.2019 Muotoilukeskus MUOVAssa, joka on Vaasan ammattikorkeakoulun VAMKin ja Vaasan yliopiston yhteinen yrityshautomo West Coast Startup. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kvarken Space Centerin kanssa ja se toteutetiin osana EU Interreg BA KvarkenSpaceEco -hanketta. Vaasan tapahtumassa yrityskummeina mukana olivat Wärtsilä sekä paikallinen pelikehitysstudio Platonic Partnership. Kansainvälisessä avoimen innovoinnin hackathonissa ratkottiin NASAn asettamia ajankohtaisia haasteita heidän tarjoamansa avoimen avaruusdatan avulla. Haastekategoriat tarjosivat monipuolisia mahdollisuuksia perehtyä avaruustutkimuksen, -datan sekä -teknologian kysymyksiin. Lisäksi mukana oli maapallon ajankohtaisiin haasteisiin liittyviä aiheita mm. valtamerien roskaantumiseen, kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyen. Joukossa oli useampi pelikehittämisen tehtävä sekä haasteita liittyen koneoppimiseen, kuukivinäytteiden analysointiin sekä kuupölyn aiheuttamiin ongelmiin. Haasteiden sisällöt olivat moninaisia ja niistä löytyi luonnontieteelliselle, tekniselle, kaupalliselle sekä luovalle alalle sopivia tehtäviä. Työkieli hackathonissa oli englannin kieli. Työskentelyn lopputuloksena syntyi haasteisiin kehitettyjä ratkaisuehdotuksia, kuten ideoita, konsepteja, prototyyppejä, pelejä tai muita luovan työn tuotoksia.

Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opintokokonaisuuden Yrittäjyyskasvatuksen perusteet (YRK01) kurssin yrittäjyyskasvatuksen leiri on kehitetty uusiksi Vaasan yliopiston Kvarken Space -hankkeen kanssa yhteistyössä. Kvarken Space –hankkeen kanssa on suunniteltu ja toteutettu Startup Space -leiri 7.—8.9.2020. Leirillä KvarkenSpace -hanke esittäytyi ja antoi haasteen opiskelijoille keksiä uutta liiketoimintaa, joka liittyi avaruusdatan hyödyntämiseen. Leirin aikana tiimit keksivät haasteeseen avaruustalouteen liittyvän liikeidean. Leirin aikana opittiin yrittäjyyden perusteita, kuten liikeideointia, markkinointia ja itsensä likoon laittamista sekä tiimityötä. Samalla opiskelijat pääsivät kurkistamaan, mitä Vaasan yliopistossa tapahtuu ja minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia liittyy digitalisaatioon ja avaruustalouteen.

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita osallistui myös EqualiTech-seminaariin 24.2.2021. Tapahtuma esitteli teknologia-alan työtehtäviä ja pyrki innostamaan etenkin tyttöjä teknologia-alalle. Mukana tapahtumassa oli omasta urapolustaan ja työnkuvastaan kertomassa mm. koodari ja pelialalla työskentelevä game designer sekä energiateollisuudessa johtotasolla toimiva insinööri sekä avaruusteknologian parissa toimiva avaruusfysiikan osaaja. Puheenvuorojen lisäksi seminaarissa oli keskusteluja alan osaajien kanssa teknologiateemoista, kestävästä kehityksestä ja työelämän diversiteetistä. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Wärtsilä, ABB, VES Vaasa Entrepreneuer Society, Naisjärjestöjen Keskusliitto, Nordin Energy Equality Network, Nordic Coincil of Ministers.

EqualiTech-tapahtuma oli ainutlaatuinen ja osallistumiskokemus vahvisti sen, että tämän tyyppisiin tapahtumiin kannattaa osallistua. Ne kiinnostavat opiskelijoita ja innostavat omalla tavallaan teknologian pariin.

Koronaepidemia ja etäopetukseen siirtyminen hidasti kehitystyötä hakkeen aikana. Toisaalta yhteistyön tekeminen etänä on onnistunut myös hyvin.

Sidosryhmien kanssa tehty yhteistyö on ollut monella tavalla hyödyllistä ja helppoa liittää olemassa oleviin lukiokursseihin. Yhteistyökumppaneita voi myös vaihdella eli aina ei tarvitse tehdä yhteistyötä saman sidosryhmän kanssa. Tärkeä oivallus on se, että teknologiaa voidaan tuoda esille yrittäjyyskasvatuksen kautta. Käytännöt jäävät pysyviksi ainakin osittain, koska ne on kehitetty opiskelijoille tarjolla olevien ja toteutuvien soveltavien kurssien yhteyteen.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Teknologiala ja sen uudet virtaukset tulivat tutuksi opiskelijoille. Samalla Vaasan yliopiston tutkimus ja hankemaailma, mutta myös opiskelumahdollisuudet avautuivat opiskelijoille.

Teknologian ja teknologisen osaamisen ja soveltamisen merkitys nousi hyvin esille yrittäjyyskasvatuksen Startup Space -leirillä, jossa tutustuttiin liiketoimintasuunnittelun lisäksi digitalisaatioon ja satelliittitiedon hyödyntämiseen avaruus- ja kiertotalouden liiketoimintasuunnittelussa.

Ohjelmoinnin ja yrittäjyyskasvatuksen kursseille on luotu uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä sidosryhmien kanssa. Tärkeä oivallus on se, että teknologiaa voidaan tuoda esille yrittäjyyskasvatuksen kautta.

EqualiTech-tapahtuma oli ainutlaatuinen, mutta osallistumiskokemus vahvisti, että tämän tyyppisiin tapahtumiin kannattaa osallistua. Ne kiinnostavat opiskelijoita ja innostavat omalla tavallaan teknologian pariin.

Koronaepidemia ja etäopetukseen siirtyminen hidasti kehitystyötä hakkeen aikana, mutta yhteistyön tekeminen etänä on onnistunut  hyvin.

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Johannes Hurtig

johannes.hurtig@edu.vaasa.fi

Mika Jokiaho

mika.jokiaho@edu.vaasa.fi

4.2.2021

Liitteet

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita NASA Space Apps Challenge -hackathonissa MUOVAlla – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)