Kategoriat
Kansainvälinen työelämäyhteistyö Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Teknologialeirikoulut Kiinassa ja Japanissa

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin ja toteutettiin erilaisilla painotuksilla kaksi teknologialeirikoulua. Ensimmäinen suuntautui Kiinan Shanghain, Suzhoun ja Hangzhoun alueille keväällä 2019 ja jälkimmäinen Japanin Toyamaan ja Tokioon syksyllä 2019.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

Kiinan leirikoulussa pääasiallinen teema oli tutustuminen kansainvälisiin opiskelu- ja uramahdollisuuksiin. Tutustuminen tapahtui Suomessa ja Kiinassa toimivien globaalien teollisuusyritysten sekä Kiinassa opiskelevien ja työskentelevien suomalaisten kautta. Yritysvierailuja teimme Wärtsilän, ABB:n ja Alteamsin tehtaille ja lisäksi vierailimme Fudanin yliopistossa ja illastimme Shanghain suomalaisten kanssa. Vierailut suunniteltiin paikallisten yhteyshenkilöiden kanssa. Olimme saaneet kontaktimme pääosin yrityksissä toimivien suomalaisten kautta.

Japanin leirikoulussa keskeinen rooli oli paikallisen oppilaitoksen (National College of Technology, Toyama) kanssa tehdyllä yhteistyöllä, vierailulla heidän tiloihinsa sekä osallistumisella opetustilanteisiin. Oppilaitoksena se vastaa ehkä Suomen lukion ja ammattikorkeakoulun yhdistelmää. Koulun opetushenkilöstöstä oli nimetty kansainvälisestä opiskelusta vastaavat henkilöt. Heidän kanssaan suunnittelimme vierailuamme ja sen ohjelmaa etukäteen. Kävimme vierailulla myös paikallisessa Wärtsilän toimipisteessä.

Kiinan leirikouluun lähtevät opiskelijat tekivät projektityön kaikista yrityksistä, joissa vierailimme. Lisäksi osa lähtijöistä valmisteli projektityön ulkomailla opiskelusta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Projektityöt esiteltiin vierailukohteissa paikalliselle yleisölle pois lukien kansainvälistä opiskelua käsittelevä työ, joka esiteltiin vain leirikouluporukalle. Jos läsnä oli vain suomalaisia, niin työt esiteltiin suomeksi, mutta monet töistä esiteltiin englanniksi. Opiskelijat olivat myös hyvin aktiivisia keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä vierailukohteissamme.

Japanin leirikoulun yhteydessä opiskelijat tekivät myös projektityön energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvistä aiheista. Jokaisessa työssä oli mukana myös suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin liittyvää sisältöä. Työt esitettiin englanniksi opiskelijoista ja opettajista koostuvalle yleisölle.

Leirikoulujen lopuksi opiskelijat vastasivat palautekyselyyn, jossa arvioitiin myös omaa toimintaa ja oppimista projektin aikana.

Leirikoulut Kiinaan ja Japaniin vaativat toteutuakseen merkittävän ulkopuolisen rahoituksen sekä myös melko ison omavastuuosuuden opiskelijoilta ja heidän perheiltään. Tämän vuoksi rahoitus on suuressa roolissa, kun mietitään käytännön jatkumista tulevaisuudessa. Kuitenkin näillä näkymin Vaasan lyseon lukiossa tullaan jatkamaan Kiinan leirikoulua joka toinen vuosi keväisin ja Japanin leirikoulua vuosittain syksyisin. Koronaviruspandemian vuoksi tosin 2020 Japanin leirikoulu ja 2021 Kiinan leirikoulu peruuntuvat.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Yhteistyötä yritysten kanssa on hyvä rakentaa mahdollisimman laajalle perustalle.

Kiinan leirikoulussa myönteiset kokemukset syntyivät muun muassa seuraavien asioiden yhtäaikaisesta läsnäolosta:

  • Opiskelijoiden kiinnostus teknologia-alaan / pitkän matematiikan opiskelu
  • Yritysten linkit Vaasaan/Suomeen
  • Mukana olleen oppaan paikallistuntemus
  • Ohjaajien kokemus yritysmaailmasta
  • Tapaamiemme henkilöiden linkit Suomeen
  • Yritysten sitoutuminen (johdosta lähtien)
  • Projektityöt ja niiden myötä perehtyminen yrityksiin etukäteen
  • Opiskelijoiden Aasia-innostus
  • Opiskelijoiden kielitaito ja rohkeus esiintymiseen

Molempien leirikoulujen tärkeimpiä tuloksia olivat yhteistyö opiskelijoiden kesken, vieraan kielen käytön sekä esiintymistaitojen harjoittelu. Nämä ovat tärkeitä työelämätaitoja ja vielä ympäristössä, missä oikeasti esiinnytään muillekin kuin vaan omalle ryhmälle. Leirikoulut olivat nuorille eräänlaisia työmatkoja Aasiaan – lukioikäisenä!

Kiinan leirikoulussa yhteistyö yritysten ja korkeakoulujen sekä Kiinassa asuvien suomalaisten kanssa oli aivan erityislaatuista: meidät otettiin hyvin lämpimästi vastaan jokaisessa vierailupaikassa ja meistä oltiin kiinnostuneita. Leirikouluun osallistuneet nuoret olivat pääosin kiinnostuneita tekniikan alan opiskelusta ja työtehtävistä sekä hyvin kielitaitoisia. Lisäarvoa nuorten kannalta syntyi erilaisiin yrityskulttuureihin tutustumisesta. Lisäksi kohtaamiemme ihmisten uratarinat ja kokemukset olivat hyvin mieleenpainuvia ja tärkeitä ja ne toivat perspektiiviä leirikouluun osallistuneille lukiolaisille.

Kiinan leirikoulun onnistumisen kannalta keskeistä oli se, että meillä oli mukana ABB:llä työskentelevä Antti Elo. Antti oli asunut Kiinassa ja Taiwanissa, hallitsi kielen ja tunsi paikat ja paljon ihmisiä Shanghaissa. Matka olisi ollut toisenlainen ilman Antin panosta.

Japanissa sekä oppilaitoksessa että yritysvierailulla meidät ja erityisesti opiskelijamme otettiin vierailulla mukavasti vastaan. Oppilaitoksessa meille oli järjestetty ohjelmaa, jossa oli runsaasti aikaa suomalaisten ja japanilaisten opiskelijoiden väliseen kanssakäymiseen. Se oli todella hieno asia ja vuorovaikutusta oli mukava seurata.

Tutustu lisää

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämälähtöiset teknologialeirikoulut Kiinaan ja Japaniin – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Japanin teknologialeirikoulu video (linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Johannes Hurtig

johannes.hurtig@edu.vaasa.fi

27.5.2020