Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

TeemaTET

Vaasan Lyseon lukiossa kehitettiin malli, jossa opiskelijalla on mahdollisuus tutustua päivän ajan eri alojen työtehtäviin yrityksissä yhdistämällä TET-päivän yrityksessä osaksi minkä tahansa oppiaineen kursseja. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa.

Käytännön kuvaus

Aineenopettajat voivat hyödyntää eri oppianeisiin integroituja TET-päiviä osana kurssiensa toteutusta. Vastaavasti opinto-ohjaajat voivat lähettää opiskelijoita yrityksiin osana ammatinvalinta- ja uraohjausta. TET-vierailuja pilotoitiin äidinkielen, englannin, ruotsin ja yrittäjyyskasvatuksen kursseilla.

Språktet ja viestintäTET

SpråkTET-päivään osallistuvat opiskelijat saivat Loftet OY:ssä, Restaurang Loftet:ssa ja ruotsinkielisellä Ylellä tuntumaa työpaikasta, jossa henkilöstön työkieli on ruotsi. Opiskelijat pääsivät puhumaan ruotsia paitsi työntekijöiden, myös asiakkaiden kanssa. Ylellä opiskelijat pääsivät mukaan jopa suoraan ruotsinkieliseen radiolähetykseen, mikä oli opiskelijoista hyvin jännittävää. Opiskelijat haastattelivat päivän aikana työntekijöitä ja kirjoittivat sen ja päivän kokemuksien pohjalta ruotsinkielisen raportin.

ViestintäTET:iin osallistuvat tutustuivat puolestaan Ilkka-Pohjalaisen toimituksen väen työtehtäviin ja tekivät lehteen jutun.

BusinessTET ja PäiväJohtajanaTET

BusinessTET-päivän aikana Prohoc Oy:ssa opiskelijat pääsivät kurkistamaan projektienhallintaan ja kansainvälisen yrityksen työtehtäviin, jossa työkielenä on englanti. PäiväJohtajanaTET-päivään osallistuville lukiolaisille avautui tilaisuus seurata johtajan työtä ja oppia, mitä johtaminen on käytännössä. TET-malli on myös osa lukion opintopolkua kauppatieteisiin Vaasan yliopistossa.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Opiskelijat saavat TET-päivän aikana arvioida työtehtävien, korkeakoulujen koulutusohjelmien ja kurssien kiinnostavuutta ja sopivuutta itselleen. Tämä auttaa lukiolaista pohtimaan jatko-opintosuunnitelmiaan ja työelämään suuntautumista. Lisäksi yrityksissä konkretisoituivat vaatimukset nykypäivän työelämävalmiuksista. 

Tutustu lisää

SpråkTET på Loftet i Vasa (link).

PäiväjohtajanaTET:ssä Vaasan ammattikorkeakoulussa – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio
Taru LeikasTerhi Tyynelä, Tiina Saarinen, Hanna Perhiö ja Mika Jokiaho
etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi

12.5.2020