Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

3D-mallinnusta lukiolaisille ammattikorkeakouluopiskelijoiden johdolla

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin malli,  jossa lukio-opiskelijat perehtyvät tekniikan alan jatko-opiskeluun toiminnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opastamana. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelijat opettivat lukiolaisille 3D-mallintamista Autodesk Inventor ohjelmalla sekä auttoivat lukiolaisia mallintamansa kappaleen muokkaamisessa tulostettavaksi. Kurssiin kuului myös vierailu ammattikorkeakoululla, jossa lukiolaiset näkivät 3D-tulostimen toiminnassa ja saivat tietää enemmän opiskelusta konetekniikan […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämismalli

Vaasan lyseon lukiossa jatkettiin LukioTEKO-hankkeessa aloitettua Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää oppilaitoksen työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Käytännön kehittämisen tavoitteena on ollut verkostoitua yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja luoda oppiaineen kursseihin integroitavia työ- ja elinkeinoelämälähtöisiä […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke

Vaasan lyseon lukiossa ja Vasa gymnasiumissa toteutettiin 2016–2018 vaiheittain kehittämishanke, jonka avulla aineenopettajat tutustuivat työelämä- ja yrittäjyyskasvatukseen. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Aineenopettajille järjestettiin yhdessä sidosryhmien kanssa syksyllä 2016 Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen koulutustilaisuus, jossa perehdyttiin Vaasan alueen elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymiin ja pohdittiin, mistä tulevaisuuden työpaikat löytyvät. Samana syksynä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

AmmattikorkeakouluTET ja YliopistoTET

Lukiolaiset saivat vaihtoehtoisen tavan viettää Taksvärkkipäivää osallistumalla joko Ammattikorkeakoulu- tai YliopistoTET:iin. TET-päivänä opiskelijat seurasivat joko heitä kiinnostavan korkeakouluopiskelijan koulupäivää tai heitä kiinnostavan koulutusohjelman opettajan opetusta päivän ajan. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus TET-mahdollisuutta markkinoitiin ryhmänohjaajan tuokioissa ja koulun sisäisessä viestinnässä. Pilottiopettaja koordinoi opiskelijoiden ilmoittautumiset ja […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Arbetslivskurs

I Vasa skapade vi ett nätverk för besök av professionella och insatta företag och organisationer, som på något vis kunde bidra med sina insikter om arbetslivet. Praxis utvecklades inom LukioTEKO-projektet finansierat av Europeiska socialfonden och genomförandeorganisationerna. Käytännön kuvaus Vi hade besök från företag och organisationer som föreläste eller hade övningar och workshops för studerande. Vi […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Asiakasprojektin toteuttaminen yrittäjyyskurssilla

Tampereella kokeiltiin kurssitoteutusta, jossa lukiolaiset vastasivat tiimeittäin yrityskumppanin antamaan tehtävään. Pilottikurssina toteutettiin Pirkanmaan osuuskaupan antama markkinointiprojekti, jonka tavoitteena oli lisätä nuorten asiakasomistajien määrää. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Pilottikurssina toteutettiin Pirkanmaan osuuskaupan antama markkinointiprojekti, jonka tavoitteena oli lisätä nuorten asiakasomistajien määrää. Kurssipalautteen mukaan antoi opiskelijoille uuden näkökulman yritystoimintaan. Kurssimalli […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit

Biokemian kurssi yhteistyössä PerkinElmerin ja yliopiston kanssa

Lukion biokemian kurssilla toteutettiin vierailu seulontatestejä ja diagnostisia laitteita kehittävällä PerkinElmerillä ja tehtiin kokeellinen harjoitus yliopiston biokemian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Biokemian laitoksella opiskelijat pääsivät tutustumaan laboratoriotyön tekemiseen ja harjoittelemaan perustyöskentelymenetelmiä mm. DNA:n eristystä, plasmidin pilkkomista ja elektroforeesia. Lisäksi vierailun aikana esiteltiin biokemian opiskelua ja biokemistin työnkuvaa. […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Biokemian kurssi yhteistyössä PerkinElmerin ja yliopiston kanssa

Lukion biokemian kurssilla toteutettiin vierailu seulontatestejä ja diagnostisia laitteita kehittävällä PerkinElmerillä ja tehtiin kokeellinen harjoitus yliopiston biokemian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Biokemian laitoksella opiskelijat pääsivät tutustumaan laboratoriotyön tekemiseen ja harjoittelemaan perustyöskentelymenetelmiä mm. DNA:n eristystä, plasmidin pilkkomista ja elektroforeesia. Lisäksi vierailun aikana esiteltiin biokemian opiskelua ja biokemistin työnkuvaa. […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit

Biologian työkurssi yhteistyössä Clewer Oy:n kanssa

Biologian työkurssilla toteutettiin vierailu jätevedenpuhdistamoita valmistavaan Clewer OY yritykseen ja tehtiin harjoitustyö Turun yliopiston Biologian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Biologian laitoksella lehtori Christina Nokkala veti opiskelijoille banaanikärpästen risteytystyön, joka toteutettiin kahdella työkerralla. Samassa yhteydessä neuvoteltiin yliopiston virtuaalimikroskooppilisenssin käytöstä myös lukiossa ja saimme tunnukset sen joidenkin aineistojen käyttämiseksi. […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset kurssit

Biologian työkurssi yhteistyössä Clewer Oy:n kanssa

Biologian työkurssilla toteutettiin vierailu jätevedenpuhdistamoita valmistavaan Clewer OY yritykseen ja tehtiin harjoitustyö Turun yliopiston Biologian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Biologian laitoksella lehtori Christina Nokkala veti opiskelijoille banaanikärpästen risteytystyön, joka toteutettiin kahdella työkerralla. Samassa yhteydessä neuvoteltiin yliopiston virtuaalimikroskooppilisenssin käytöstä myös lukiossa ja saimme tunnukset sen joidenkin aineistojen käyttämiseksi. […]