Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

3D-mallinnusta AMK-opiskelijoiden johdolla

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin malli,  jossa lukio-opiskelijat perehtyvät tekniikan alan jatko-opiskeluun toiminnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opastamana. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelijat opettivat lukiolaisille 3D-mallintamista Autodesk Inventor ohjelmalla sekä auttoivat lukiolaisia mallintamansa kappaleen muokkaamisessa tulostettavaksi. Kurssiin kuului myös vierailu ammattikorkeakoululla, jossa lukiolaiset näkivät 3D-tulostimen toiminnassa ja saivat tietää enemmän opiskelusta konetekniikan koulutusalalla. Vierailun päätteeksi lukiolaisille jaettiin […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolku

Vaasan lyseon lukion aineenopettajat verkostoituivat yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja kehittivät lukiokursseihin integroitavia työelämälähtöisiä käytäntöjä. Tavoitteena oli vahvistaa lukion aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen osaamista ja kehittää työelämälähtöisempää toimintakulttuuria. Toimintamallin kehittäminen aloitettiin LukioTEKO-hankkeessa ja sitä jatkettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Aineenopettajin työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolun vaiheet: Verkostoituminen Lukion aineryhmiä edustavat kehittäjäopettajat verkostoituivat korkeakoulujen, yritysten ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ammattikorkeakoulu- ja YliopistoTET

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Opiskelijat voivat suorittaa TET:n missä tahansa opintojen vaiheessa ottamalla yhteyttä […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset opintojaksot

Arbetslivskurs

I Vasa skapade vi ett nätverk för besök av professionella och insatta företag och organisationer, som på något vis kunde bidra med sina insikter om arbetslivet. Praxis utvecklades inom LukioTEKO-projektet. Käytännön kuvaus Vi hade besök från företag och organisationer som föreläste eller hade övningar och workshops för studerande. Vi besökte Österbottens museum för att se […]

Kategoriat
Työelämälähtöiset opintojaksot

Asiakasprojektin toteuttaminen yrittäjyyskurssilla

Tampereen lukioissa kokeiltiin kurssitoteutusta, jossa lukiolaiset vastasivat tiimeittäin yrityskumppanin antamaan tehtävään. Pilottikurssina toteutettiin Pirkanmaan osuuskaupan antama markkinointiprojekti, jonka tavoitteena oli lisätä nuorten asiakasomistajien määrää. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Pilottikurssina toteutettiin Pirkanmaan osuuskaupan antama markkinointiprojekti, jonka tavoitteena oli lisätä nuorten asiakasomistajien määrää. Kurssipalautteen mukaan antoi opiskelijoille uuden näkökulman yritystoimintaan. Kurssimalli vakiinnutetaan myös muihin Tampereen lukioihin. […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Biokemian kurssi yhteistyössä PerkinElmerin ja yliopiston kanssa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion biokemian kurssilla toteutettiin vierailu seulontatestejä ja diagnostisia laitteita kehittävällä PerkinElmerillä ja tehtiin kokeellinen harjoitus Turun yliopiston biokemian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Biokemian laitoksella opiskelijat pääsivät tutustumaan laboratoriotyön tekemiseen ja harjoittelemaan perustyöskentelymenetelmiä mm. DNA:n eristystä, plasmidin pilkkomista ja elektroforeesia. Lisäksi vierailun aikana esiteltiin biokemian opiskelua ja biokemistin työnkuvaa. Opiskelijoilta kerättiin […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Biokemian opiskelijat yritysvierailulla Orionilla

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion syventävällä biokemian kurssilla tehtiin yritysvierailu Orionin Turun toimipisteeseen. Vierailua ja sen tuloksia käsiteltiin oppitunnilla vierailun jälkeen. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus TSYKin lukiossa kehitettiin yritysyhteistyömalli, jossa opiskelijat pääsivät vierailemaan Turun Orionin toimipisteelle. Vierailun aikana tehtiin kokeellinen työ eli tutkittiin, miten tuotantotiloista voidaan poistaa lääkeainejäämiä. Vierailun aikana opiskelijat pääsivät myös haastattelemaan Turun […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Biologian työkurssi yhteistyössä Clewer Oy:n kanssa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion biologian työkurssilla toteutettiin vierailu jätevedenpuhdistamoita valmistavaan Clewer OY yritykseen ja tehtiin harjoitustyö Turun yliopiston Biologian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Biologian laitoksella lehtori Christina Nokkala veti opiskelijoille banaanikärpästen risteytystyön, joka toteutettiin kahdella työkerralla. Samassa yhteydessä neuvoteltiin yliopiston virtuaalimikroskooppilisenssin käytöstä myös lukiossa ja saimme tunnukset sen joidenkin aineistojen käyttämiseksi. ”Erityisesti yliopistovierailu […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit

Business English – englantia insinööriopiskelijoiden kanssa

Sammon keskuslukiossa Tampereella kehitettiin ja kokeiltiin lukiokurssin ENA6 (Tiede, talous, tekniikka) ja ammattikorkeakoulun sähköinsinöörien englannin yhteinen kurssitoteutus. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssin tavoitteena oli avata polku lukiolaisille seuraavan koulutusasteen kielenopetukseen, jonka pääpaino on työelämälähtöisempi ja enemmän suullisia taitoja painottava kuin perinteinen pakollinen lukiokurssi. Tavoitteena oli kehittää teoreettisen ja käytännöllisen kielenopetuksen yhdistelmä, jossa erilaiset opiskelijat […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Business Schoolin uudet työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin eli Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden yhteyteen suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä kehitettiin opintokokonaisuuteen Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden yhteyteen suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä yhdessä lukio-opiskelijoiden ja […]