ViSu-toimijat haastateltavana murros2021 –tapahtuman virtuaaliständillä

Visu-hanke oli mukana opiskelijoille, opetushenkilökunnalle ja yrityksille suunnatussa Murros2021 –tapahtumassa. Altspace-ympäristöön rakennettu virtuaalinen tapahtuma-areena tarjosi mahdollisuuden verkostoitua opetus- ja yritystoimijoiden kanssa. Altspace houkutteli myös Visu-hankkeen toimijoita kokeilemaan virtuaaliympäristön mahdollisuuksia, tutustumaan VISU-talon lisäksi virtuaaliseen eläinhoitolaan ja taidenäyttelyyn sekä kokeilemaan virtuaalilasien toimivuutta ko. ympäristössä.

ViSu-hankkeelle oli tapahtumaan rakennettu oma VISU-talo, jossa oli esillä hankkeen toimijoiden toteutusten esittelyjä sekä projektipäällikkö Annina Laaksosen (Turun kaupunki), hanketoimija Auli Nikkasen (Varalan Urheiluopisto) ja projektikoordinaattori Miia Lehtosen (Turun ammatti-instituutti) haastattelut. Annina Laaksonen kertoi iltapäivän haastattelussa Visu-hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä ja siitä, miten hankkeessa on kehitetty erilaisia ratkaisuja VR-/AR-ympäristöjä ja simulaatioita hyödyntäen. Kehitettyjen oppimisympäristöjen ja pedagogisten mallien tavoitteena on tukea oppimista ajasta ja paikasta riippumatta. Annina kannusti kaikkia simulaatioista ja lisätyn todellisuuden keh  ittämisestä opetuksessa kiinnostuneet ottamaan Visu-hankkeen Facebook-sivun seurantaan.

Varalan urheiluopistossa on

hankkeen aikana kehitetty kestävän kehityksen kortit, joiden toteutuksesta Auli kuvasi aamupäivän haastattelussa. Korttien sisällöt ovat opiskelijoiden käytössä omalla mobiililaitteella ja ne on rakennettu mm. elämysliikunnan ja retkien suunnittelun tueksi. Turun ammatti-instituutissa koululaiva S/S Borelle on kehitetty AR-ympäristö, mikä toimii työelämäjaksoille tulevien opiskelijoiden perehdytysmateriaalina. Haastattelussa Miia kannusti Turussa vierailevia lataamaan kännykkään åppi-sovelluksen, jonne on kesän aikana tulossa koululaiva Boren avoimia sisältöjä.

 

Kuvassa: Auli, Miia ja Annina

Haastattelijoina toimivat Inka ja Laura Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudasta. Haastattelut on katsottavissa Murros2021 –tapahtuman tallenteista:

 

Kiitos Murros2021 –tapahtuman järjestäjille monipuolisesta ja mielenkiintoisesta tapahtumasta.