Hankkeet

Maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutus: syksy 2021 ja kevät 2022

Haku on käynnissä! Ilmoittaudu tästä: https://forms.gle/7LNYXVgyMv2tG7Yx9

Koulutuksen tavoite ja sisältö

– Opiskeluprosessin pyrkimyksenä on parantaa osallistujan valmiuksia siirtyä häntä varten profiloituun koulutukseen tai toisen asteen koulutukseen.

– Selkiyttää nuoren suunnitelmia sekä tarjota tukea koulutuksellisten ja työhön liittyvien tavoitteiden hahmottumisessa.

– Koulutuksessa painotetaan nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistamista, syrjäytymisen ehkäisemistä ja kulttuurista integraatiota.

Kenelle

– Heikossa opiskelu- tai työmarkkinatilanteessa oleville alle 30-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta.

– Koulutus sopii maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

– Ryhmä A: Suomen kielen taitotaso A0–A1.
– Ryhmä B: Suomen kielen taitotasot A2–B.

Kenelle koulutus ei sovi

– Turvapaikanhakijoille.

Opintojen laajuus

– Syyslukukausi 16.8.–17.12.2021 (syysloma vko 42)
– Kevätlukukausi 10.1.–10.6.2022 (talviloma vko 8)
– Lähiopetusta 24 h / viikko.

 

Kustannukset

– Opiskelu on maksutonta.

Hakeminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen: https://forms.gle/7LNYXVgyMv2tG7Yx9

Ilmoittautumisaika 20.4.–15.8.2021.

Hakemuksiin vastataan saapumisjärjestyksen
mukaan 20.4.–18.6. ja 2.8.–15.8.

Turun suomenkielinen työväenopisto
koulutussuunnittelija Elena Levantovskaja
elena.levantovskaja@turku.fi • p. 050 308 8865

Haku nuorisotakuukoulutukseen


Digitaidot tarjottimelle -hanke

Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019–2020)

Hankekumppanit: Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut

Koordinoiva opisto: Auralan kansalaisopisto

Projektikoordinaattori: Minna Kuusisto, p. 050 316 7707 tai sähköposti minna.kuusisto(at)aurala.fi

Hankkeen kohderyhmä: Aikuiset ja seniorit, jotka haluavat kehittää digitaitojaan tai joilla on alhainen digiosaaminen

Hankkeen nettisivu: www.digitaitotarjotin.fi

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin, ja jatkaa mallin käynnistämää digitaitojen opetuksen kehittämistä.

Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan perusopetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.

Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.

Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan digityöpajoja ja luentoja sekä pilotoidaan mm. pelien ja QR-teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.

Oppijalle on tarjolla opintojen ohjausta ja -neuvontaa, jonka avulla hänen on mahdollista rakentaa omaa osaamispolkuaan useamman opiston digitaidot opintotarjonnasta.

Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa.


Yhdessä enemmän – opistoverkoston opistojen henkilökunnan koulutushanke

Koordinoiva opisto: Paimion opisto

Valtionavustus opettajien ja toimistohenkilöstön täydennyskoulutukseen (Opetushallitus 2019-2020).

Hankkeessa kehitetään henkilöstön yhteisöllisen pedagogiikan osaamista, aktiivista kansalaisuutta, digiosaamista sekä viestintää ja markkinointia.

Hankekumppanit: Paimion opisto, Kaarinan kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Raisio-opisto, Turun suomenkielinen työväenopisto. Åbo svenska arbetarinstitut ja Saariston Kombi.

Hankkeen koulutukset:

15.11.2019 Ensimmäinen koulutus Ilo Oppia -verkoston kehittämispäivän yhteydessä Liedossa.

Tulossa koulutuksia 2020 yhteistyössä Haaga-Helian kanssa:
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät tämän linkin takaa.
28.2. Me tiiminä
27.3. Ilmiöistä elämyksiin
24.4. Kaikki mukaan!
6.5. ja 13.5. Aineistoja digisti
25.9. Seinät kumoon
5.10. ja 19.10. Videoita oppimiseen
20.11. Moninaisuus ryhmässä
8.12. Kohtaamisen paikkoja

Julkaistu 11/2020:
Hankekoordinaattori Toni Koskinen haastatteli kolmea Yhdessä enemmän -hankkeen koulutuksiin osallistunutta opisto-opettajaa hankkeen koulutuksista ja itsensä kehittämisestä: https://sway.office.com/7hNkabo1JwX2jnIp?ref=Link