Hankkeet

Maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutus: syksy 2020 – kevät 2021

HAKU on käynnissä!

Ilmoittaudu koulutukseen: https://bit.ly/2HKgiMb

Koulutuksen tavoite ja sisältö

– Opiskeluprosessin pyrkimyksenä on parantaa osallistujan valmiuksia siirtyä häntä varten profiloituun koulutukseen tai toisen asteen koulutukseen.

– Selkiyttää nuoren suunnitelmia sekä tarjota tukea koulutuksellisten ja työhön liittyvien tavoitteiden hahmottumisessa.

– Koulutuksessa painotetaan nuorten sosiaalisten valmiuksien vahvistamista, syrjäytymisen ehkäisemistä ja kulttuurista integraatiota.

Kenelle

– Heikossa opiskelu- tai työmarkkinatilanteessa oleville alle 30-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta.

– Koulutus sopii maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

– Suomen kielen taitotasot:
Ryhmä A – A0
Ryhmä B – A1.3.–A2

Kenelle koulutus ei sovi

– Turvapaikanhakijoille.

Opintojen laajuus

– Syyslukukausi: 17.9.–11.12.2020

– Kevätlukukausi: 11.1.–11.6.2021

– Opetusta 24 h / viikko.

Kustannukset

– Opiskelu on maksutonta.

Hakeminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen alkoi 1.6.2020.

Ilmoittaudu internetissä:

https://bit.ly/2HKgiMb

Hyväksytyille lähetetään vastaukset 14.8.2020 mennessä.

Turun suomenkielinen työväenopisto
koulutussuunnittelija Elena Levantovskaja
elena.levantovskaja@turku.fi • p. 050 308 8865


Digitaidot tarjottimelle -hanke

Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019–2020)

Hankekumppanit: Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut

Koordinoiva opisto: Auralan kansalaisopisto

Projektikoordinaattori: Minna Kuusisto, p. 050 316 7707 tai sähköposti minna.kuusisto(at)aurala.fi

Hankkeen kohderyhmä: Aikuiset ja seniorit, jotka haluavat kehittää digitaitojaan tai joilla on alhainen digiosaaminen

Hankkeen nettisivu: www.digitaitotarjotin.fi

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin, ja jatkaa mallin käynnistämää digitaitojen opetuksen kehittämistä.

Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan perusopetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.

Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.

Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan digityöpajoja ja luentoja sekä pilotoidaan mm. pelien ja QR-teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.

Oppijalle on tarjolla opintojen ohjausta ja -neuvontaa, jonka avulla hänen on mahdollista rakentaa omaa osaamispolkuaan useamman opiston digitaidot opintotarjonnasta.

Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa.


Nuorisotakuukoulutus

Ilmoittautuminen maahanmuuttajien nuorisotakuukoulutukseen – haku alkaa toukokouussa 2020

Syyslukukausi 19.8.–13.12.2019

Kevätlukukausi 7.1.–12.6.2020

Kenelle

Maahanmuuttajanuorille, jotka ovat peruskoulun jälkeen vailla jatko-opiskelupaikkaa. Etusijalla ovat juuri peruskoulun päättäneet, toisella sijalla 20–29-vuotiaat maahanmuuttajanuoret jotka ovat vailla toisen asteen koulutusta.

Koulutus sopii maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomen kielen opintoja saavuttaakseen suomen kielessä taitotason, joka mahdollistaa etenemisen toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

Koulutus ei sovi turvapaikanhakijoille.

 

Lukuvuoden opintojen laajuus

Syyslukukausi 19.8.–13.12.2019

Lähiopetusta ja ohjausta 24 opetustuntia per viikko, yhteensä 408 opetustuntia

Lisäksi tarpeen mukaan opiskelijaneuvontaa ja tukiopetusta

Tunnit alkavat klo 9.00.

Ryhmä A. Suomen kielen taitotaso: A1.2–A2

 

Kevätlukukausi 7.1.–12.6.2020

Talviloma 17.2.–21.2.2020

Lähiopetusta ja ohjausta 24 opetustuntia per viikko, yhteensä 500 opetustuntia

Lisäksi tarpeen mukaan opiskelijaneuvontaa ja tukiopetusta

Tunnit alkavat klo 9.00.

Ryhmä A. Kielitaitotaso A1.3–A2

Ryhmä B. Kielitaitotaso A0

 

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta.

Koulutuksen aikana voi hakea KELA:lta  työttömyysetuutta.

 

Opinnot ja ohjaus

Koulutuksen pääpaino on suomen kielen opetuksella. Suomen kielen opetuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan kielitaitoa niin, että hän voi tulevaisuudessa opiskella mahdollisimman täysipainoisesti toisen asteen koulutuksessa ja selviytyä työelämässä suomen kielellä.

Koulutuksen aikana opiskellaan myös työelämä- ja yhteiskuntatietoa. Suomen kielen, viestinnän ja kouluaineiden lisäksi opiskelijoille järjestetään sivuaineiden tunnit – sähköinen viestintä ja käytännön suomea. Myös opiskelijat perehdytetään nuorison vapaa-aikatoimintaan kuten mm. liikuntaharrastuksen mahdollisuuksiin sekä ohjataan Työväenopiston harrastekursseille.

Opiskelijoille järjestetään integroivaa opetusta yhteistyössä Työväenopiston muiden aineiden kanssa (kädentaidot, liikunta, kuvataide ja musiikki). Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisnäyttelyihin, konsertteihin ja muihin kulttuuritilaisuuksiin.

Opiskelijat perehdytetään eri liikuntaharrastusten mahdollisuuksiin. Osallistutaan Turun kaupungin vapaa-ajan toiminnan tarjoamiin kulttuurivierailuihin sekä nuorison vapaa-aikatoimintaan.

Koulutusjakson aikana tehdään tutustumisvierailut toisen asteen oppilaitoksissa. Yhteistyössä näiden oppilaitoksien kanssa autetaan opiskelijoita siirtymään koulutuksemme päättyessä Valma- tai ammatti-opintoihin. Opiskelijoita tuetaan ja autetaan hakemaan vapaille opiskelupaikoille.

Opinto-ohjauksen yhteydessä opiskelijoita autetaan hahmottamaan jatko-opiskelusuunnitelmiaan ja täyttämään yhteishakulomakkeita sekä laatimaan vapaiden opiskelu- tai työpaikkojen hakemuksia.

Informatiivisen ohjauksen lisäksi tehdään tutustumiskäynnit yrityksissä ja työkokeilupaikoissa auttaakseen opiskelijoita hahmottamaan ja toteuttamaan työhön liittyviä suunnitelmia.

Opetus koostuu lähiopetuksesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelu- ja oppimisvalmiuksiin. Valmiuksien kartoituksessa huomioidaan opiskelijan aiemmat kouluopinnot, aiemmat suomen kielen opinnot, oman äidinkielen osaaminen, elämäntilanne ja mahdolliset oppimista tai opiskelua nopeuttavat/hidastavat tekijät. Henkilökohtainen ohjaus nivoutuu osittain varsinaiseen opetukseen, jossa opetusta pyritään eriyttämään. Kussakin opetusryhmässä opettajan apuna toimii koulunkäyntiavustaja. Koulunkäyntiavustajat osaavat useaa eri kieltä (esim. englanti, arabia, venäjä, kreikkaa, ruotsia ja saksaa).

Opiskelijoille järjestetään kerran kuussa infotilaisuuksia, joissa esitelmöijinä ovat paikallistahojen viranomaiset, toisen asteen oppilaitoksien opettajat ja opot sekä eri palvelutoimipisteiden edustajat.

Yhteistyössä TE-toimiston kanssa pohditaan ja tarvittaessa autetaan opiskelijoiden siirtymistä työhön tai ammattikoulutukseen.

Nuorisotakuukoulutuksen päättyessä opiskelija saa todistuksen, jossa arvioidaan hänen opintosuorituksensa.

 

Koulutukseen hakeminen ja lisätiedot

Haku jatkuu toukokuussa 2020

Ilmoittaudu internetissä www.turuntyovaenopisto.fi  opiston etusivulla:

tai  www.turuntyovaenopisto.fi   >  Services for Foreigners   >   Courses

 

 

Lisätiedot:

Turun Suomenkielinen työväenopisto

koulutussunnittelija Elena Levantovskaja

sähköposti: elena.levantovskaja@turku.fi

p. 050 308 8865