Taitaja2023 Espoo TAI-kilpailijat ja lajit

604 Laborantti

Kalisa Volfovich  KULTAA

Laborantti tutkii arkipäivän asioita, kuten elintarvikkeita, ympäristöä, lääkkeitä ja kosmetiikkaa. Hän varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Laborantti osallistuu myös uusien tuotteiden kehittämiseen, tautien tutkimiseen ja rikosten ratkomiseen. Laborantin työhön kuuluu teollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden, kuten maalit ja polttoaineet, analysointi.

Käytännön työssä laborantti valmistaa liuoksia, ottaa ja käsittelee näytteitä, tekee mittauksia sekä laskee tuloksia. Laborantin työ on tarkkaa, huolellista, vastuullista, pitkäjänteistä ja edellyttää kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä.

Taitaja-kilpailussa laborantti tekee laboratoriomäärityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset ja biotekniset määritykset. Laborantti laskee tulokset, arvioi tulosten oikeellisuutta ja tekee niiden perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta. Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen periaatteita.