Nopeutettu hoiva-avustajakoulutus

POLJIN – polkuja jatko-opintoihin hankkeessa yhtenä kehittämisen kohteina ovat joustavat, nopeutetut ja työelämälähtöiset opiskelupolut. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtenä tavoitteena on ollut kehittää hoiva-avustajaopiskelijoille nopeutettu opiskelupolku, joka on edennyt kevään 2024 aikana jo pilotointivaiheeseen. Tarkoituksena on nopeuttaa hoiva-avustajan opiskelupolkua niin, että valmistuminen olisi mahdollista noin kuudessa kuukaudessa ja koulutus tukisi myös opiskelijan työllistymistä hoiva-avustajan työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Pilotissa yhteistyötä tehdään tiiviisti myös työelämän kanssa.

Nopeutettu hoiva-avustajakoulutus jakautuu kahteen osaan: intensiivijaksoon ja työpainotteiseen jaksoon. Pilotissa on mukana seitsemän hoiva-avustajaopiskelijaa, joista viisi opiskelijaa on vieraskielisiä. Kaikilla opiskelijoilla on toiveena saada opinnot tehtyä nopeutetusti ja työllistyä hoiva-avustajan työtehtäviin. Opiskelijoiden aikaisemmat koulutukset ja työkokemus alalta kartoitettiin ja niitä pyrittiin huomioimaan henkilökohtaistamisprosessissa. Intensiivijakson pituus oli kolme kuukautta ja sen aikana opiskelijat opiskelivat ikääntyneen osallisuuden edistämisen tutkinnon osan teoriaopinnot. Lähiopetusta oli intensiivijakson aikana viitenä päivänä viikossa oppilaitoksella. Intensiivijakson aikana ajatuksena oli kehittää myös opiskelijoiden suomen kielen taitoa ja tiivistää ryhmän yhteishenkeä sekä yhteistyötä.

Opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan kokemukset intensiivijaksosta olivat hyviä. Opiskelijat ryhmäytyivät intensiivijakson aikana hyvin ja ryhmässä oli tsemppaava ja motivoitunut ilmapiiri, mikä on osaltaan tukenut opintoja hienosti.  Myös opiskelijoiden suomen kielen taito kehittyi intensiivijakson aikana. Kaikki opiskelijat saivat myös hienosti intensiivijakson teoriasuoritukset kasaan sovitussa aikataulussa.

Pilotti on nyt edennyt työpainotteiseen jaksoon, jossa opiskelijat ovat työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa koulutus- ja/tai oppisopimuksella kolme kuukautta. Työpainotteisen jakson aikana opiskelijalla on lähiopetusta oppilaitoksella kerran viikossa maanantaisin ja lisäksi kuutena tiistaina. Muina päivinä opiskelija on työpaikalla oppimassa ikääntyvien osallisuuden edistämisen sekä kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osien keskeisiä työtehtäviä.

Kuvassa pilottiryhmän hoiva-avustajaopiskelija Tuike Aaltonen.

Ikääntyvien osallisuuden edistämisen näyttö suoritetaan kevään 2024 aikana, jos opiskelija saavuttaa näyttövalmiuden. Kasvun ja osallisuuden edistämisen näyttö suoritetaan kesälomien jälkeen elokuussa 2024. Mikäli opiskelija saa kaikki suoritukset ja näytöt tehtyä, hän valmistuu hoiva-avustajaksi elokuun lopulla 2024. Useampi ryhmän opiskelija on saanut kesätöitä tai oppisopimuksen omalta koulutussopimustyöpaikalta. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä nopeutettuun polkuun tähän mennessä. Kielitaito on toki tuonut opintoihin haasteita.

 

POLJIN uutisia kehittämisestä tarjosi
Heidi Haapaniemi-Kahala, kehittäjäopettaja
Novida – ammattiopisto ja lukio