PUKEUTUMINEN

Ilmojen kylmetessä koulu haluaa muistuttaa säänmukaisen pukeutumisen tärkeydestä. Jokaisella oppilaalla tulee olla sopiva varustus myös sateen sattuessa. Luokissa ei olla ulkokengissä. Tärkeää on nimikoida kaikki takit, lakit, jalkineet. sekä liikuntavarusteet.  Erityisen tärkeää on asiallinen pukeutuminen liikuntatunneilla.