OPETUS

Tuntijako lukuvuonna 2014-2015
Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden ja Turun kaupungin opetuslautakunnan tuntijakopäätöksen pohjalta koulumme vuosiluokkien tuntimäärä eri oppiaineissa on jaettu alla olevan taulukon mukaisesti.

Aineenlehtoreita koulussa on musiikissa, englannissa (en- tunteja myös luokanopettajilla) sekä pienryhmäopetuksessa/ osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Muidenkin aineiden osalta luokanopettajien erikoistumisaineet sekä muu erityisosaaminen pyritään huomioimaan keskittämällä näitä tunteja tietyille opettajille. Näin tehdään erityisesti liikunnassa, ympäristötiedossa ja kuvataiteessa sekä jonkin verran historiassa sekä uskonnossa.

1. lk
a  b  c   
2. lk
a    b
3. lk
a     b    
4. lk
a      b
5. lk
a     b
6. lk
a      b
y h t.
a      b
Kaupungin minimi
 Äidinkieli
7 7 7     
 8    8 
5     5   
5      5
4     4
5      5
34    34
 33
 A1-kieli
 
 
2     2 
2      2
2     2
2      2
8      8
 8
 Vapaaehtoinen
 kieli(A2)
 
 
 
2      2
2      2
     
4      4
 3 (jos koulussa 
     mahdollista)
 Matematiikka
3  3  3
3     3 
4     4 
4      4
4     4
4      4
22   22
 22
 Ympäristötieto
2  2  2   
2     2
3     3  
3      3
    
 
10   10
 9
 Biologia ja maantieto
 
 Fysiikka ja kemia
 
 
 
 
2      2
 
1      1
2      2
 
1      1
 
6     6
 
 5
 Uskonto/ET
1  1  1   
1     1 
2      2  
1       1
1     1
2      2
8     8
 8
 Historia
 
 
 
 
2     2
1      1
3     3
 3
 
 Taide- ja taitoaineet
 
 
 
 
 
 
 
45    45
 
   Musiikki
1  1  1   
1     1
2     2
2      2
1     1
1      1
8       8
 6
   Kuvataide
1  1  1  
1     1
1     1 
1      1
1     1
1      1
6       6
 6
   Käsityö
2  2  2  
2     2
2     2
2      2
2     2
2      2
12    12
 10
   Liikunta
2  2  2   
2     2  
3     3    
3      3
3     3
3      3
16    16
 12
 Valinnaisaine
 
 
 
 
1      1
1      1
2       2
 2
         yht.
191919
20  20
24  24   
23   23
  +2ru
24   24
  +2ru
25   25
135  135
   +4ru
 134 

1.-5.luokilla opetetaan luovaa tanssia periodeina.

Kieliohjelma
Pääskyvuoren koulun kielitarjonta perustuu Turun koulutoimen kielitarjontaohjelmaan. Koulumme kolmannelta luokalta on mahdollisuus valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi (A1-kieli) englannin, ruotsin, saksan, ranskan tai venäjän. Kolmen jälkimmäisen opiskelu vaatii koulun vaihtoa, koska opetukseen ei ole resursseja omassa koulussamme. Tuntijakomme mukaan A1-kielen opettamiseen käytetään kaksi viikkotuntia jokaisella luokalla 3-6. A1-kielen opiskelusta on kerrottu lisää opetussuunnitelmamme kohdassa oppiaineitten tavoitteet ja sisällöt.

Neljänneltä luokalta alkaen on oppilailla mahdollisuus opiskella vapaaehtoista A2-kieltä. Sitä tarjotaan kaksi tuntia viikossa. Koulullamme on mahdollisuus tarjota ruotsia valinnaiseksi kieleksi. Turussa on mahdollisuus valita myös muita kieliä, mutta se edellyttää koulun vaihtoa.