TUKIOPETUS

Oppilas on oikeutettu tukiopetukseen, jos ongelmia oppimisessa ilmenee tai oppilas joutuu sairauden takia olemaan pois koulusta; tukiopetus voi olla myös ennaltaehkäisevää. Aloite tukiopetukseen tulee oppilaan, opettajan tai huoltajan taholta. Tukiopetusta annetaan ensisijaisesti oppituntien ulkopuolella ja sitä voi saada myös muulta kuin omalta opettajalta.

Lomamatkan takia tekemättä jääneet koulutehtävät ovat huoltajien vastuulla.