Lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa keskiviikkona 10.8.2022

Lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa keskiviikkona 10.8.2022:

 1. luokat

 • 1. luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 9.00.
 • Vastuuopettajat ovat vastaanottamassa oppilaitaan pihalla.
 • Sisään koulurakennukseen mennään opettajan johdolla. Samalla opetellaan tietämään, missä oma luokka on ja missä oman luokan vaatesäilytys sijaitsee.
 • Koulupäivä päättyy klo 12.00.

2.-6. luokat

 • Vuosiluokat 2.-6. tulevat kouluun klo 9.00.
 • Luokanopettajat ovat pihalla vastaanottamassa oman luokkansa.
 • Sisään koulurakennukseen mennään oman opettajan johdolla. Samalla opetellaan tietämään, missä oman luokan vaatesäilytys sijaitsee.
 • Koulupäivä päättyy klo 12.00.

Uusi kouluvuosi aloitetaan Monialaisella oppimisjaksolla, jonka aikana keskitytään ryhmäytymiseen, yhteistyötaitoihin ja yhdessä oppimiseen.

Monialainen oppimisjakso toteutetaan 10.8. – 12.8. työjärjestyksestä poikkeavan aikataulun mukaisesti. Oma opettaja tiedottaa aikataulut sekä oppilaille että koteihin.

Lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa 11.8.2021

Lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa keskiviikkona 11.8.2021 seuraavasti:

 1. luokat

 • 1. luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 9.00.
 • Vastuuopettajat ovat vastaanottamassa oppilaitaan pihalla.
 • Sisään koulurakennukseen mennään opettajan johdolla. Samalla opetellaan tietämään, missä oma luokka on ja missä oman luokan vaatesäilytys sijaitsee.
 • Koulupäivä päättyy klo 12.00.

2.-6. luokat

 • Vuosiluokat 2.-6. tulevat kouluun klo 9.00.
 • Luokanopettajat ovat pihalla vastaanottamassa oman luokkansa.
 • Sisään koulurakennukseen mennään oman opettajan johdolla. Samalla opetellaan tietämään, missä oman luokan vaatesäilytys sijaitsee.
 • Koulupäivä päättyy klo 12.00.

Uusi kouluvuosi aloitetaan Monialaisella oppimisjaksolla, jonka aikana keskitytään ryhmäytymiseen, yhteistyötaitoihin ja yhdessä oppimiseen.

Monialainen oppimisjakso toteutetaan 12.8. – 20.8. työjärjestyksestä poikkeavan aikataulun mukaisesti. Oma opettaja tiedottaa aikataulut sekä oppilaille että koteihin.

Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus on alkanut.

Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus on alkanut. Tontille on perustettu työmaa-alue, joka on aidattu.

Työmaa-alueella oleskelu tai liikkuminen ilman asianomaista lupaa on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Myös muuta oleskelua tontilla tulee kesällä turvallisuussyistä välttää.

Koulun ns. välisiipi (A- ja B-osan välinen osa) puretaan kesän aikana pois ja tilalle aletaan rakentaa uutta laajennusosaa. A-osassa toiminta jatkuu tavalliseen tapaan ja B-siipi on tarvittaessa koulun väistötilana. B-siivessä toimii edelleen iltapäiväkerho ja esikoulu. Kesällä 2022 A-siivessä suoritetaan korjaustöitä.

Tontille ajo on myös muuttunut – uusi liittymä on avattu työmaaliikennettä ja huoltoajoa varten Pääskynlennosta kentän alapuolelta.

Työmaa-alue tulee syksyllä vaikuttamaan myös kouluun tulemisen reitteihin. Nämä reitit on osoitettu tonttikartassa, jonka julkaisee rakennuttaja projektin sivustolla.

Oppilaat ohjataan tulemaan kouluun Talvitien kautta ns. alapiha kiertäen ja yläpihalle kentän ylälaidasta. Oppilaiden kanssa käydään reitit kouluun ja välituntialueet yhdessä läpi heti lukuvuoden alkaessa. Koulun pääovi on projektin ajan A-siiven ulko-ovet, joiden kautta oppilaat tulevat sisälle koulurakennukseen.

Pääskyvuoren koulun osittainen peruskorjaus ja laajennus – projektiin liittyvä infosivusto on osoitteessa:

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/projektit-ja-hankkeet/rakentamiseen-liittyvia-projekteja-ja-hankkeita-1

Kyseiseltä sivustolta löytyvät  myös yhteystiedot mahdollisia tiedusteluja tai kyselyjä varten.

Lukuvuoden 2021 – 2022 koulutyö

Lukuvuoden 2021 – 2022 koulutyö alkaa Pääskyvuoren koulussa oppilailla keskiviikkona 11.8.2021 klo 9.

Ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.

Ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajien vanhempainilta on jo tiistaina 10.8.21 klo 18 alkaen.

2 – 6-luokkien oppilaiden huoltajien vanhempainilta on keskiviikkona 11.8.21 klo 18 alkaen.

 

Korona-tilanteesta johtuen kouluuun tutustuminen huoltajien osalta on tänä vuonna järjestetty vanhempainillan yhteydessä tiistaina 10.8.2021 klo 18.00 alkaen.