KOTITEHTÄVÄT

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä oppilaan huoltajien velvollisuus on huolehtia siitä, että oppilas käy säännöllisesti koulua, tekee kotitehtävänsä ja että hänellä kouluun tullessaan on opiskelussa tarvitsemansa välineet. Lapsen kasvaessa hänen oma vastuunsa myös lisääntyy ja häntä tulee ohjata itse ottamaan vastuunsa näistä velvoitteista; kuitenkin huoltajalla säilyy vastuu aina viime kädessä.

Opettajilla on eri käytäntöjä miten kotitehtävät annetaan oppilaille ja myös huoltajille tiedoksi. Pääsääntöisesti tämä tieto välittyy huoltajille oppilaan kautta. Tämän varmistamiseksi oppilas voi esimerkiksi merkitä siististi lyijykynällä oppikirjaan tai vihkoon. Opettajilla on mahdollisuus ilmoittaa kotitehtävät myös sähköisillä työkaluilla. Opettajat eivät kuitenkaan ole tähän velvoitettu, vaan opettajalla on vapaus valita tapa, jolla tieto annetuista kotitehtävistä välittyy oppilaille ja heidän huoltajilleen.