Peruskoulun päättöluokkalaiselle koulutusvalinnasta ja yhteishausta

Tässä muutamia vinkkejä ura- ja koulutusvalintaa tekevälle päättöluokkalaiselle.

Sinun kannattaa itsearvoida omaa tapaasi oppia akselilla lukeminen – tekeminen ja valita se tapa, joka on sinulle tuloksellisin myös nykyisten arvosanojen (lukuaineet – taito- ja taideaineet) näkökulmasta. Samalla kannattaa muistaa, että vaikka lukioon haettaessa painottuvat lukuaineet ja ammatilliseen koulutukseen haettaessa taito- ja taideaineet, kaikkien aineiden keskiarvo vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa valintaprosessissa molemmissa tapauksissa. Vaikka (työ)elämälle voikin asettaa tavoitteita, polku kohteeseen tulee tarpoa ilolla ja matkan tulee olla kannustava ja innostava.

Lukio-sana muodostuu sanoista lukeminen, kirjoittaminen ja oppiminen. Lukiossa siis luetaan ja kirjoitetaan ja osaaminen näytetään kirjallisilla kokeilla. Päättöluokalla ehdit vielä harjoitella näitä taitoja ja näyttää osaamisesi päättötodistuksessa. Lukiossa taito, työtavat ja lukuhalu tulee olla halussa. Lukiossa opiskellaan ensisijassa äidinkieltä, englantia, ruotsia (muita kieliä), matematiikkaa ja muita lukuaineita Ylioppilaskokeessa mitataan osaamistasi vähintään viidessä lukuaineessa.

Ammatillisessa koulutuksessa opetellaan asioita tekemällä ja osaamista osoitetaan näytöillä. Ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin on tullut kaikille yhteinen osa, jossa arvioidaan sinun kykyä arvioida omaa osaamista ja työskentelytapaasi sekä oppimaan oppimisen haluasi. Kun haet jatkokoulutukseen toisen asteen koulutuksen jälkeen, ollaan siis kiinnostuneita siitä, mitä osaat eikä siitä, missä olet opiskelut. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja elämän rakentaminen sen ympärille on ainoa järkevä tapa edetä, koska erinomainen koulutusjärjestelmämme on rakennettu niin. Riippumatta siitä, mitä valitset toisella asteella, voit jatkaa opintojasi korkea-asteella hyvien suoritusten ja näyttöjen avulla aina tohtoritutkintoon saakka.

Riippumatta siitä, oletko hakemassa lukioon tai ammatilliseen koulutukseen, sinun kannattaa pohtia sitä, miten tulevat opinnot kytkeytyvät urahaaveeseesi. Pohdi sitä, miten toisen asteen valintasi vie sinua lähemmässä urahaavettasi. Toisaalta lukion ainevalinta ja jatkokoulutus kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Toisaalta lukiokoulutus on yleissivistävää koulutus, joka ei ole ammatillista koulutusta. On tärkeää, että sinulla hahmottuu taidot ja valintaperusteet, joita tarvitset ammatissa, johon tähtäät. Tämän selvitystyön tuloksena sinulla syntyy kuva joko perustelu lukion ainevalinnoille tai kuva siitä, miten eri ammatillisen koulutuksen hakuvaihtoehdot kytkeytyvät urahaaveeseesi. Vaikka lukiossa voi suorittaa taito- ja taideaineissa (esim. musiikissa) lukiodiplomin, ei näyttöön valmentava koulutus ole ammatillista opetusta. Lukio-opiskelu kytkeytyy ammatilliseen koulutukseen ainevalintojen ja valintakokeisiin valmentautumisen kautta.

Vaikka on tärkeää, että pystyt asettamaan lopulta hakutoiveesi järjestykseen, yhteen ja ainoaan hakutoiveeseen tuijottaminen ei ole järkevää. Mieti vahvuuksiasi ja sitä, mitä ja miten haluat oppia. Ammatinvalinnan sijaa on parempi puhua uravalinnasta. Sinua tyydyttävään lopputulokseen on monta polkua. Esim. jos sinua kiinnostaa musikkiin kytkeytyvä ura, voit edetä lähemmäs tavoitetta monella eri tavalla. Tässä muutama vaihtoehto:

  • Eri lukioissa voi valita valtakunnallisten kurssien lisäksi eri määrän ja eri sisältöisiä koulukohtaisia musiikin kursseja. Tämän lisäksi on erityistehtävän saaneita lukioita (esim. Puolalanmäen lukio), jossa voi painottaa musiikin opintoja vielä enemmän. Siitä huolimatta se on lukio muiden rinnalla. Olennainen kysymys on se, haluatko lukea ja kirjoittaa seuraavat kolme vuotta ja osoittaa osaamisesi sen perusteella?
  • Musiikkialan perustutkinto, musiikin osaamisala, johon opiskelija valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen avulla.
  • Musiikkialan perustutkinto, musiikkiteknologia, johon opiskelija valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen avulla.
  • Media- ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (audiovisuaalinen viestintä).
  • Liiketoiminnan perustutkinto (> tuottaja).

Toisen asteen tutkintoja  on oikeastaan vain kaksi vain kaksi: ylioppilastutkinto ja ammatillisen koulutuksen tutkinto (ammatillinen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot). Peruskoulun päättöluokkalainen hakee ammatillisiin opintoihin, joissa tavoitteena on ammatillinen perustutkinto. Tutkintojen arvo on sama riippumatta siitä, missä se on suoritettu. Olennaista on sinun suoriutuminen. Se, että tunnistat omat vahvuutesi ja lähtötilanteesi (opintomenestys), auttaa sinua arvioimaan sitä, miten valintasi vievät sinua lähemmäs tavoitteitasi.

Jotkut toisen asteen oppilaitokset (lukiot ja ammattioppilaitokset) tarjoavat mahdollisuuden suorittaa molemmat tutkinnot. Tällöin haet pääsääntöisesti ammatilliseen perustutkintoon ja sen ohella suoritat ylioppilastutkintoon johtavat opinnot ja tutkinnon viidessä lukioaineessa. Tämän vaihtoehdon hyvä puoli on se, että siinä yhdistyy kaksi tapaa opiskella: tekemällä ja lukemalla oppiminen.

Toisen asteen yhteishaussa voit laitaa hakulomakkeeseen viisi hakutoivetta (ammattilisia perustutkintoja ja lukioita), joihin kaikkiin sinun tulisi pysytä sitoutumaan. Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että olet ottanut selvää opintojen sisällöstä ja tiedät, miten ne kytkeytyvät urahaaveeseesi. Mitä haastavampi ensisijainen hakukohde sinulla on mielessä, sitä tarkemmin sinun tulee arvioida lähtötilannettasi (vahvuudet ja opintosuoritukset) ja sitä hartaammin sinun tulee miettiä varavaihtoehtoja eli vaihtoehtoisia polkuja sinua tyydyttävään lopputulokseen (ura).

Mieti tarkkaan, mikä on ensimmäinen hakutoiveesi, mihin järjestykseen hakutoiveet laitat ja millä perusteella. Vaikka päättöarvosana ei muodostukaan viimeisten kokeiden arvosanoista, nykyinen koulumenestys on järkevä lähtökohta arvioida mahdollisuuksia päästä jatkokoulutukseen. Voit muuttaa arvosanasi pisteiksi ja keskiarvoksi osoitteessa www.yhteishakulaskuri.fi. Osoitteesta www.vipunen.fi (> Koulutuksen yhteiset > Haku ja valinta) löytyy aikaisempien vuosien alimmat pisteet ja keskiarvot. Jos haet ammatilliseen koulutukseen, saat ensimmäisestä hakutoiveesta kaksi lisäpistettä. Myös lukiohaussa käytetään hakutoivejärjestystä yhtenä hakuperusteena. Sinulla on mahdollisuus laittaa yhteensä viisi lukio- ja/tai perustutkintovaihtoehtoa yhteishakulomakkeeseen.

Vaikka yhteishaku toteutetaan helmi-maaliskuussa, sinulla on koko päättöluokka aikaa hankkia näyttöjä valintasi perusteeksi.