Vielä ehdit antaa mielipiteesi esiopetussuunnitelman perusteiden luonnoksista!

oph_

Onko sinulla näkemyksiä siihen, mitä asioita uudessa valtakunnallisessa esiopetussuunnitelmassa pitäisi ottaa huomioon?

Onko Molla-hanke tuonut uusia ideoita opetukseesi, joista myös suunnitelmaa laativien olisi hyvä olla tietoisia?

Ovatko suunnitelmaan tehdyt muutokset oikean suuntaisia?

Vielä kolmen päivän ajan on mahdollista kommentoida esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksia Opetushallituksen sivuilla. Luonnokset käsittelevät esiopetussuunnitelman perusteiden rakennetta, esiopetuksen perustana olevia arvoja ja oppimiskäsitystä, esiopetuksen tehtävää ja valtakunnallisia tavoitteita, toimintakulttuuria sekä lasten kasvua ja oppimista edistäviä tekijöitä, kuten oppimisympäristöä, työtapoja ja yhteistyötä.

Opetushallitus toivoo palautetta laajasti eri tahoilta, kuten työelämän edustajilta, koulutuksen asiantuntijoilta ja vanhemmilta.

Kommentointi päättyy perjantaina 27.9. klo 16.15.

http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset