Eskarit mukaan oppimispelien kehittämiseen

Matikkapelin testausta

Turun Suotorpankujan esikoululaiset testasivat viime keskiviikkona uutta android-tabletille kehitettyä matematiikka-aiheista oppimispeliä. Opinnäytetyönä toteutetussa pelissä harjoitellaan robottihahmon avulla yhteenlaskua ja hyödynnetään samalla mobiililaitteen tarjoamia mahdollisuuksia motoristen taitojen harjoittelemisessa.

Pelihahmo liikkuu tablettia kääntelemällä – liikkeen suunnan ja voimakkuuden tunnistimena toimii laitteen kiihtyvyysanturi. Mukana Molla-hanketoimijoiden kanssa testitilanteessa oli pelin kehittänyt Tatu Laine.

Pelistä saatujen kokemusten perusteella lähdetään kehittämään Molla-hankkeelle omaa esiopetukseen soveltuvaa oppimispeliä yhteistyössä pelisuunnitteluyritys NordicEdun kanssa. Lapset ja opettajat ovat tärkeässä roolissa pelin ideoinnissa ja kehittämisessä, jotta pelistä saadaan mahdollisimman hyvin esiopetuksen oppisisältötavoitteita tukeva ja lapsia motivoiva, toiminnallinen oppimateriaali. Peli tulee jatkossa toimimaan android-tableteilla ja -kännyköillä sekä pc-tietokoneilla.

Tiistaina peliä testasivat puolestaan Itäharjun päiväkodin eskarit.