Urheilupuisto 2020

Myönteisiä asioita

Toiminta on selkeää ja tarkkaa, opetus hyvän tasoista. Yhteistyön tekeminen opettajan kanssa helppoa.

Opettaja kannustaa lasta ja kehuu hyvistä suorituksista.

Rauhallinen oppimisympäristö. Välittävät opettajat. Yhteistyö kodin kanssa, viestintä.

Lapselleni paras ympäristö oppia. Työrauha taattu, hyvä opettaja, selkeät rajat ja odotukset.

Kielteisiä asioita

Oppilaan yksilöiminen näyttäytyy haasteena ja vanhojen toimintatapojen juurtunut käyttö.

Kehitysehdotuksia

Oppilas tuonut ilmi, että ruokaa saa liian vähän /ruokailutilanne kiireinen.

Uusien toimintatapojen ja yksilöllisemmän opetuksen malli. Keinoja ja välineitä enemmän käyttöön opiskelussa, vähemmän sanktioita ja enemmän joustoa ja muuntaumiskykyä opetukseen.