Käyttäytymisen arviointi

Käytösarvosanan perusteet

Arvosana     Perusteet
10 – oppilas noudattaa koulun sääntöjä poikkeuksetta

– oppilas käyttäytyy esimerkillisesti ja vastuuntuntoisesti

 

9 – oppilas noudattaa koulun sääntöjä lähes poikkeuksetta

– oppilas käyttäytyy asiallisesti ja vastuuntuntoisesti

– oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti

– oppilas ei aiheuta työrauhaongelmia

8 – oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti

– oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti

– oppilas kykenee pääsääntöisesti yhteistyöhön ja on sopuisa

– oppilas ei varsinaisesti aiheuta työrauhaongelmia, huomautus tehoaa

– oppilas käy säännöllisesti koulua

– oppilas ymmärtää vastuunsa oppimisympäristöstä (oppimateriaalit,irtaimisto, jne.)

 

7 – oppilas käyttäytyy toisinaan asiattomasti

– oppilas ei toimi luotettavasti ilman valvontaa

– oppilas riitelee, kantelee turhista asioista tai valehtelee

– oppilas suhtautuu vastentahtoisesti saamiinsa tehtäviin tai ohjeisiin

– oppilas häiritsee oppitunteja

 

6 – oppilas käyttäytyy usein asiattomasti

– oppilas rikkoo koulun sääntöjä usein ja on epäluotettava

– oppilas on usein riitaisa, kantelee tai valehtelee

– oppilas on syyllistynyt varkauteen, lunttaukseen tai luvattomaan poissaoloon

– oppilas suhtautuu negatiivisesti saamiinsa tehtäviin tai ohjeisiin

– oppilas häiritsee oppitunteja ja estää käyttäytymisellään omaa ja toisten työskentelyä

–  oppilas ei ymmärrä vastuutaan oppimisympäristöstä

5 – oppilas käyttäytyy asiattomasti

– oppilas on epärehellinen ja epäluotettava

– oppilas varastelee, lunttaa ja on luvatta poissa koulusta

– oppilas kieltäytyy usein koulutyöstä

– oppilas aiheuttaa käytöksellään vaaratilanteita

– oppilas tuhoaa työvälineitään

4 – oppilaalla ei ole edellytyksiä suorittaa oppivelvollisuuttaan tässä   koulumuodossa