Lyseo 2020

Myönteisiä asioita

Matalan kynnyksen yhteydenotto toimii molempiin suuntiin (koti-koulu)

Rutiinit, jokainen oppilas on yksilö, vuorovaikutus kodin ja koulun välillä.

Pienryhmä.

Jämptit ja kannustavat opettajat ovat kiinnostuneita oppilaista kiitettävästi ja aina tarvittaessa apuna olleita.

Ja on hyvä pieni rauhallinen koulu metsän vieressä eli luonto lähellä rauhoittaa ja virikkeellinen ympäristö.

Kielteisiä asioita

Oppilaat varovat antamasta palautetta, jopa kieltävät vanhempiaan antamasta, jotta eivät joutuisi opettajan silmätikuksi.

Koulun pitäisi olla erityiskoulu, jossa monta tukimuotoa. Silti niitä ei tarjota. On monia erilaisia tapoja järjestää mm.oppimisvaikeuksista kärsivää lapsen/nuoren oppiminen. Oma opettaja tulisi olla se jolla vastuu oppilaasta eikä silloin tällöin opettava opettaja joka ei näe kokonaisuutta. Yhteydenpito kotiin ennenkuin tehdään ilmoituksia sosiaaliviranomaisille. Vastuuta myös opettajalta vaaditaan, että pystyisi edes asian perustelemaan vanhemmalle eikä jättää vastaamatta viesteihin ja soittopyyntöihin.

Kehitysehdotuksia

Mahdollisuus antaa palautetta anonyymisti?
Joku tapa korjata luottamuspulaa (koskee jokaosapuolta; opettajat, oppilaat, koti)

Lisää positiivista palautetta, ehdottomasti jokaiselle nuorelle, henkilökohtaisesti

Luontoretkiä ja ympäristöön tutustumista lisää. Ulkoliikuntaa paljon ja silloin, kun se on mahdollista. Luonnossa opiskelua myös.