Koulukohtaiset asiat

LAUANTAITYÖPÄIVÄ

Mikaelin koulussa on työpäivä lauantaina 15.1.2022

VAPAAPÄIVÄ

Mikaelin koulussa on vapaapäivä perjantaina 27.5.2022

OPPILASHUOLTO

Koulun jokaisessa toimipisteessä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa moniammatillinen yhteistyöryhmä MAR.

Siihen kuuluvat kuraattori Piia Uronen, terveydenhoitaja Minna Grönlund , psykologi Camilla Olsbom, lääkäri, rehtori Jari Malin ja oppilaan oma luokanopettaja sekä tarvittaessa luokaton erityisopettaja.

Moniammatilliseen yhteistyöryhmään kutsutaan aina oppilaan huoltajat sekä tapauskohtaisesti tarvittava muu yhteistyötaho. Asiat käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitosäännösten mukaisesti.

TERVEYDENHUOLTO

Koululääkäri Kaikissa yksiköissä lääkäri p. 2662 637 / Lastenneurologinen yksikkö, ajanvaraus terveydenhoitajan kautta
Kouluterveydenhoitaja Minna Grönlund

p. 040 6805 923

Koulukuraattori Piia Uronen, p. 040 5489251
Koulupsykologi Camilla Olsbom, p. 040 673961

 

KOULUKYYDITYS

Taksit

Mikäli koulutaksissa kulkeva oppilas ei tarvitse kyytiä (esim. sairaana) onhuoltajan ilmoitettava asiasta sekä aamu- että iltapäiväkyydin kuljettajalle, jotta vältytään turhalta odottamiselta ja viivytyksiltä.

Ilmoitus tehdään seuraaviin numeroihin:

Taksi Vihdanmäki                                                    p. 0400 532511

 

MIKAELIN KOULUN OPPILASKUNTA

Oppilaskunnan ohjaajana toimii alakoulussa opettaja Anne-Mari Dyrendahl-Nyblin ja yläkoulussa opettaja Janne Virtanen.

MIKAELIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

MiKoVa ry:n hall. pj. Anu Rantanen, anurantanen82@outlook.com, p. 045 1126782