Koulukohtaiset asiat

LAUANTAITYÖPÄIVÄ

Mikaelin koulussa on työpäivä lauantaina 11.1.2020.

VAPAAPÄIVÄ

Mikaelin koulussa on vapaapäivä perjantaina 22.5.2020.

OPPILASHUOLTO

Koulun jokaisessa toimipisteessä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessamoniammatillinen yhteistyöryhmä MAR.

Siihen kuuluvat kuraattori Piia Uronen, terveydenhoitaja Minna Grönlund (sij. Mari Erjanti ), psykologi Camilla Olsbom, lääkäri Laura Rantamaula, rehtori Jyrki Latva ja oppilaan oma luokanopettaja sekä tarvittaessa luokaton erityisopettaja.

Moniammatilliseen yhteistyöryhmään kutsutaan aina oppilaan huoltajat sekä tapauskohtaisesti tarvittava muu yhteistyötaho. Asiat käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitosäännösten mukaisesti.

TERVEYDENHUOLTO

Koululääkäri Kaikissa yksiköissä Laura Rantamaula, p. 2662 637 / Lastenneurologinen yksikkö, ajanvaraus terveydenhoitajan kautta
Kouluterveydenhoitaja Minna Grönlund (sij. Mari Erjanti ),

p. 040 6805 923

Koulukuraattori Piia Uronen, p. 040 5489251
Koulupsykologi Camilla Olsbom, p. 040 6739616

KOULURUOKA   

Koulukadun yksikön keittiö p. 0407431531

Lyseon yksikön keittiö p. 0406878497

Urheilupuiston yksikkö p. 0401589802

Jopo-yksikön keittiö p. 0401589802

 

KOULUKYYDITYS

Taksit

Mikäli koulutaksissa kulkeva oppilas ei tarvitse kyytiä (esim. sairaana) onhuoltajan ilmoitettava asiasta sekä aamu- että iltapäiväkyydin kuljettajalle, jotta vältytään turhalta odottamiselta ja viivytyksiltä.

Ilmoitus tehdään seuraaviin numeroihin:

Kimmo Vihdanmäki                                                    p. 0400 532511

 

MIKAELIN KOULUN OPPILASKUNTA

Oppilaskunnan ohjaajana toimii alakoulussa opettaja Pilvi Patanen ja yläkoulussa opettaja Janne Virtanen.

MIKAELIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

MiKoVa ry:n hall. pj. Anu Rantanen, anurantanen82@outlook.com, p. 045 1126782