Koulukohtaiset asiat 2023-2024

LAUANTAITYÖPÄIVÄ

Mikaelin koulussa on työpäivä lauantaina 13.1.2024.

VAPAAPÄIVÄ

Mikaelin koulussa on vapaapäivä perjantaina 10.5.2024.

OPPILASHUOLTO

Koulun jokaisessa toimipisteessä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa moniammatillinen yhteistyöryhmä MAR.

Siihen kuuluvat kuraattori Laura Rapo, terveydenhoitaja Marja Spets-Aho , psykologi, lääkäri, rehtori Jari Malin ja oppilaan oma luokanopettaja sekä tarvittaessa luokaton erityisopettaja.

Moniammatilliseen yhteistyöryhmään kutsutaan aina oppilaan huoltajat sekä tapauskohtaisesti tarvittava muu yhteistyötaho. Asiat käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitosäännösten mukaisesti.

TERVEYDENHUOLTO

Koululääkäri Kaikissa yksiköissä lääkäri  2662 637 / ajanvaraus terveydenhoitajan kautta
Kouluterveydenhoitaja Marja Spets-Aho 040 6805 923
Koulukuraattori Laura Rapo  040 5489251
Koulupsykologi Päivi Puska 040-6739616

 

KOULUKYYDITYS

Taksit

Mikäli koulutaksissa kulkeva oppilas ei tarvitse kyytiä (esim. sairaana) onhuoltajan ilmoitettava asiasta sekä aamu- että iltapäiväkyydin kuljettajalle, jotta vältytään turhalta odottamiselta ja viivytyksiltä.

Ilmoitus tehdään seuraaviin numeroihin:

Taksi Vihdanmäki       0400 532511

MIKAELIN KOULUN OPPILASKUNTA

Oppilaskunnan ohjaajana toimii alakoulussa opettaja Anne-Mari Dyrendahl-Nyblin ja yläkoulussa opettaja Janne Virtanen.

MIKAELIN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

MiKoVa ry:n hall. pj. Johanna Tuominen 050-4139932

HARRASTELUKUJÄRJESTYS

Mikaelin koulun harraste- ja kerhotoimintalukujärjestyksen löydät tästä linkistä.