Arvosanojen määräytymisperusteet

Lukuvuosi- ja välitodistuksissa annetaan sanallinen arviointi 1.-2. luokilla. 3. luokasta alkaen käytetään numeroarvostelua lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

– A 1 – kielen numeroarvostelu aloitetaan 3. luokan keväällä

– A 2 – kielen numeroarvostelu aloitetaan 4. luokan keväällä

– uskonnosta ja elämänkatsomustiedosta annetaan numeroarvostelu

  1. luokasta alkaen

– alakoulussa 5.-6. lk:n valinnainen liikunta otetaan huomioon

pakollista eli kaikille yhteistä liikuntaa arvioitaessa

– yläkoulussa valinnainen tietotekniikka otetaan päättöarvioinnissa

huomioon äidinkielen ja matematiikan syventävinä opintoina, jolloin

ne voivat korottaa kyseisten aineiden arvosanoja

 

 

 

Arvo-

sana

 

Oppiaineksen hallinta

 

Asenne

 

Työskentely

10 · Hallitsee ko. aineen   oppisisällön erinomaisesti ja pystyy soveltamaan tietojaan hyvin

· Koetulokset erinomaisia

· Aktiivisuus ja asennoituminen esimerkillistä ·Pystyy itsenäiseen, oma-aloitteiseen ja muita kannustavaan työskentelyyn
9 · Hallitsee ko. aineen oppisisällön hyvin ja pystyy soveltamaan tietojaan

· Koetulokset kiitettäviä

· Aktiivisuus ja asennoituminen kiitettävää · Työskentelee aktiivisesti ja itsenäisesti(kin)
8 · Hallitsee ko. aineen perusoppisisällön hyvin ja pystyy soveltamaan tietojaan ohjattuna

· Koetulokset hyviä

· Aktiivisuus ja asennoituminen hyvää · Työskentelee vastuullisesti
7 · Hallitsee ko. aineen     perusoppisisällöt kohtuullisesti

· Koetulokset tyydyttäviä

· Asenne pääosin myönteinen · Työskentelee pääosin vastuullisesti
6 · Hallitsee ko. aineen perusoppisisällöt puutteellisesti

Koetulokset

vaihtelevia

· Asenteessa toivomisen varaa · Työskentely epäsäännöllistä ja vaihtelevaa
5 · Hallitsee ko. aineen perusoppisisällöt    heikosti

· Koetulokset heikkoja

· Osallistuu opetukseen · Työskentely välinpitämätöntä
4 · Ei hallitse ko. aineen perusoppisisältöjä

· Ei hyväksyttyjä koesuorituksia

· Ei osallistu opetukseen · Työskentely välinpitämätöntä